Haijai.com


ห้ามหญิงชายพลอดรักกันในวัด


 
เปิดอ่าน 8529

ห้ามหญิงชายพลอดรักกันในวัด

 

 

คนโบราณท่านห้ามหญิงชายพลอดรักกันในวัด มิฉะนั้นจะเป็นง่อยเป็นเปลี้ย

 

โบราณกล่าวไว้ว่า หญิงชายล่วงเกินกันพลอดรักกันในวัด อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีเทวดาทั้งหลายคอยปกปักรักษาอยู่ จะมีบาปกรรม ทำให้เป็นง่อยเป็นเปลี้ย

 

 

หญิงชายที่ล่วงเกินกันในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นการกอด จูบ ลูบ คลำ และพลอดรักกัน ถือเป็นการแสดงการลบหลู่ดูหมิ่นต่อเทวดา ที่ท่านรักษาอยู่ จะถูกเทวดาดลบันดาลให้มีร่างกายเป็นง่อยเป็นเปลี้ย หรือทำให้เป็นบ้า มีสติไม่สมประกอบ ต้องรับกรรมอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะสาสม

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (หญิงชายพลอดรักกันในวัด)

 

เพื่อเตือนสติผู้คนทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงให้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกกาลเทศะ ไม่ควรทำสิ่งไม่ดีไม่งาม ต่อสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ เช่น วัด เป็นต้น

 

 

การพลอดรักกันในวัดอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อาจถูกผู้คนในสังคมประณามหยามหมิ่นเป็นที่อับอายเป็นอย่างยิ่ง

 

 

โบราณท่านสอนอีกอย่างหนึ่งก็คือ ให้หญิงชายตระหนักถึงความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ไม่ทำสิ่งละเมิดประเพณี การลักลอบพลอดรักกันถือเป็นการผิดประเพณีในเรื่องความรัก จนกระทั่งอาจผิดศีลในที่สุดด้วย

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)