Haijai.com


ห้ามวางรองเท้าไว้บนหัวนอน


 
เปิดอ่าน 7420

ห้ามวางรองเท้าไว้บนหัวนอน

 

 

คนโบราณท่านห้ามวางรองเท้าไว้บนหัวนอน

 

เป็นคนต้องรู้จักหัวนอนปลายเท้า หาไม่แล้วจะเป็นคนที่ใช้ได้ที่ไหนกัน ในเรื่องของรองเท้าโบราณมีข้อห้ามไว้ว่า อย่าเอารองเท้าวางไว้บนหัวนอน

 

 

เพราะรองเท้าเป็นของที่ต่ำและสกปรก เอาไว้บนที่สูงหรือบนหัวนอนไม่ได้ หาไม่จะไม่เป็นมงคลกับตัวเอง ทำให้การดำเนินชีวิตติดๆ ขัดๆ ไม่ราบรื่น ไม่เรียบร้อย ไม่มีความเป็นสง่าราศี จะกลายเป็นคนอาภัพ ไม่มีใครรักใครชอบ โชควาสนาไม่มีเพราะบูชาแต่ของต่ำๆ และสกปรกไว้บนหัวนอน

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามวางรองเท้าไว้บนหัวนอน)

 

การเอารองเท้าวางไว้บนหัวนอนดูแล้วไม่ดีต่อผู้พบเห็น เพราะรองเท้าเป็นของต่ำควรจะเอาเก็บไว้ในที่เหมาะสม ส่วนบนหัวนอนเหมาะสำหรับของที่เคารพบูชา

 

 

รองเท้าเป็นของสกปรก เพราะเหยียบย่ำไปทั่ว อาจมีเชื้อโรคต่างๆ ได้ ซึ่งถ้าเราเอาไปวางไว้บนหัวนอนนั้น อาจทำให้ติดเชื้อโรคจากรองเท้าได้

 

 

คนไทยเป็นคนถือนั่นถือนี่ และมีความเป็นเจ้าระเบียบบ้างตามสมควร จะรู้จักการจัดระเบียบชีวิต วางข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆ เป็นที่เป็นทาง เพื่อว่าเมื่อหยิบใช้ก็ง่าย หายไปก็รู้ ดูก็งามตา

 

 

เกี่ยวกับเรื่องรองเท้านี้ คนไทยถือเป็นของต่ำ พาเท้าเดินไป ใช้เหยียบย่ำสิ่งสกปรกในแต่ละวันๆ มากมายหลายอย่าง จะมีเชื้อโรคสักกี่อย่างติดอยู่บ้างก็ไม่อาจรู้ได้เลย จึงไม่ควรนำไปไว้บนหัวนอน ซึ่งปกติเราจะใช้ตั้งสิ่งควรเคารพบูชา เช่น หิ้งพระ โต๊ะหมู่บูชา เป็นต้น

 

 

ชีวิตควรมีระเบียบพอสมควร จึงจะเป็นชีวิตที่ดีมีความเจริญรุ่งเรือง

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)