Haijai.com


ห้ามนำศพตายโหงหรือตายนอกบ้านเข้าบ้าน


 
เปิดอ่าน 23838

ห้ามนำศพตายโหงหรือตายนอกบ้านเข้าบ้าน

 

 

คนโบราณท่านห้ามนำศพที่ตายโหงหรือที่ตายนอกบ้านเข้ามาไว้ในบ้าน

 

คนโบราณให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันบางหมู่บ้านก็ยังห้ามกันอยู่ เพราะมีความเชื่อว่า ผีตายนอกบ้านนั้น ภาษาชาวบ้านเรียกว่า เป็นผีที่แข็ง ซึ่งแม้แต่ผีบ้าน ผีเรือน ที่คอยปกปอ้งรักษาบ้านอยู่นั้น ก็สู้ไม่ได้

 

 

เมื่อมีการนำผีที่ตายนอกบ้าน หรือผีตายโหงเข้าบ้าน ผีเรือนก็จะออกไป ไม่อยู่รักษาบ้านเรือนครอบครัวของเราอีกต่อไป ทำให้บ้านเรือนครอบครัวตกอยู่ในอันตรายได้โดยง่าย เหมือนบ้านเมืองที่ไม่มีตำรวจ ทหาร โจรผู้ร้ายย่อมชุกชุม ศัตรูก็จะรุกรานทำอันตรายเอาได้

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามนำศพตายโหงหรือตายนอกบ้านเข้าบ้าน)

 

โบราณห้ามศพคนตายนอกบ้านเข้ามาในบ้าน เพราะกลัวว่าถ้าเป็นการตายด้วยอุบัติเหตุ ศพน่าเกลียดน่ากลัว จะทำให้ทุกคนภายในบ้านหวาดกลัวได้ สาเหตุนี้โบราณจึงห้ามไม่ให้นำศพนอกบ้านเข้าบ้าน และคนในบ้านจะได้รับเชื้อโรคจากคนตายนั้นได้ เป็นการป้องกันไว้ก่อน เพราะคนตายนอกบ้าน อาจมีโรคร้ายแพร่เชื้อได้ ไม่เป็นผลดีต่อคนในบ้านเลย

 

 

เมื่อไม่ให้นำศพเข้ามาทำพิธีในบ้าน แล้วจะจัดการกับศพอย่างไร ก็จัดพิธีศพที่วัด ซึ่งมีบริเวณพื้นที่กว้างขวางกว่าที่บ้านหลายเท่านัก

 

 

เรื่องนี้ถ้าหากผู้รู้พิสูจน์ได้ว่าศพไม่มีโรคแพร่เชื้อได้ การจะนำเข้าบ้านก็ไม่เป็นข้อเสียอะไร

 

 

รูปภาพประกอบ facebook.com/moshi.cartoon/photos_stream

(Some images used under license from Shutterstock.com.)