Haijai.com


ห้ามหญิงตั้งท้องไปดูผู้อื่นคลอดลูก


 
เปิดอ่าน 6126
 

ห้ามหญิงตั้งท้องไปดูผู้อื่นคลอดลูก

 

 

คนโบราณท่านห้ามสตรีมีครรภ์ไปดูผู้หญิงอื่นคลอดลูก

 

หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ ห้ามไปดูผู้อื่นคลอด เพราะจะทำให้ผู้ที่กำลังคลอดอยู่นั้น คลอดไม่ได้ หรือจะคลอดยากลำบาก ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่กำลังคลอด โบราณถือว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไปเฝ้าดูกันเป็นเคล็ดที่ไม่ดี

 

 

ท่านว่าเด็กที่กำลังจะเกิด และเด็กที่อยู่ในครรภ์จะเกิดการขัดแย้ง หรือไม่ก็อายกัน เป็นสาเหตุให้คลอดยาก โบราณท่านจึงห้ามเอาไว้

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามหญิงตั้งท้องไปดูผู้อื่นคลอดลูก)

 

เพื่อไม่ให้ผู้ที่ตั้งครรภ์อยู่เกิดความคิดมากวิตกกังวล เพราะเมื่อไปดูคนอื่นคลอด จะเห็นว่าทุกข์ทรมานเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่ง จะทำให้ตัวเองเสียขวัญกำลังใจและเกิดความกลัว ในที่สุดก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ซึ่งมีผลต่อเด็กที่อยู่ในครรภ์ด้วย

 

 

เพราะอันที่จริง การคลอดลูกเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งของผู้หญิง หลังจากที่ทุกข์เพราะอุ้มท้องมา ๙ เดือน ๑๐ เดือนแล้ว ก็มาทุกข์สาหัสอีกทีตอนคลอด

 

 

ทุกข์ตอนคลอดนี้ ทุกข์มาก บางคนเกิดตายทั้งกลมก็มี บางคนคลอดแล้วลูกรอดแม่ตายก็มี บางรายลูกตายแม่รอด ซึ่งล้วนแล้วแต่น่าสะเทือนใจทั้งสิ้น ซึ่งผู้หญิงโดยทั่วๆ ไป ที่ไม่รู้จักทำใจ ก็อาจจะรู้สึกไม่ดีต่างๆ นานา บางคนที่ทำใจเป็น ก็ไม่มีปัญหาอะไร

 

 

แต่เพื่อตัดปัญหานี้ โบราณจึงห้ามหญิงตั้งท้องไปดูผู้หญิงอื่นคลอดลูกเสียเลย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)