Haijai.com


ห้ามขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์ เผาผีวันศุกร์ โกนจุกวันอังคาร แต่งงานวันพุธ


 
เปิดอ่าน 16703
 

ห้ามขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์ เผาผีวันศุกร์ โกนจุกวันอังคาร แต่งงานวันพุธ

 

 

คนโบราณท่านห้ามขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์ ห้ามเผาผีวันศุกร์ ห้ามโกนจุกวันอังคาร และห้ามแต่งงานวันพุธ

 

วันเสาร์ ห้ามขึ้นบ้านใหม่ เพราะเป็นวันที่แข็ง เป็นวันแห่งความทุกข์ โศกเศร้า มิควรขึ้นเรือนใหม่ วันนี้ไม่ดีถือว่าเป็นอัปมงคล

 

 

วันศุกร์ ห้ามเผาผี เพราะถือว่าจะเป็นการเอาความทุกข์โศกให้แก่คนตาย

 

 

วันอังคาร ห้ามโกนจุก เพราะเป็นวันแรง เป็นวันแห่งสงคราม ควรแก่การออกรบ ไม่เหมาะแก่การจัดงานมงคล เพราะจะเกิดการวิวาทได้ในภายหลัง

 

 

วันพุธ ห้ามจัดงานแต่งงาน เพราะเป็นวันของการเปลี่ยนแปลงง่าย ไม่เหมาะกับการจัดงานแต่งงาน เพราะจะทำให้คู่บ่าวสาวนอกใจกัน จะต้องมีเหตุหย่าร้างกันได้ในภายหลัง

 

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์ เผาผีวันศุกร์ โกนจุกวันอังคาร แต่งงานวันพุธ)

 

ข้อห้ามในการประกอบพิธีกรรมในวันต่างๆ เป็นไปตามหลักโหราศาสตร์ คนไทยเราก็มีความเชื่อในเรื่องนี้อยู่ด้วย ไม่ต้องการให้ใครๆ เขาว่าเอาได้ว่า จัดงานไม่รู้จักวันเวลาที่เหมาะสม จึงปฏิบัติตามหลักโหราศาสตร์เรื่อยมา โดยเฉพาะในแถบชนบท

 

 

เมื่อถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวเหมือนกันหมด ก็เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้องตามกาลเทศะ ถือเป็นวิถีการประพฤติปฏิบัติที่สืบทอดกันมา เป็นประเพณีที่ดีงามได้เหมือนกัน

(Some images used under license from Shutterstock.com.)