Haijai.com


น้ำดื่มโมเลกุลเล็กดีต่อร่างกาย


 
เปิดอ่าน 7273

น้ำดื่มโมเลกุลเล็ก ดีต่อร่างกายอย่างไร

 

 

น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เป็นส่วนประกอบหลักของร่างกาย ช่วยให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานได้ดี ทั้งการดูดซึมสารอาหาร การขับถ่ายของเสีย การเผาผลาญพลังงาน การควบคุมอุณหภูมิในร่างกาย และการดูแลผิวพรรณให้สดใส ชุ่มชื่น การดื่มน้ำสะอาดในปริมาณที่เหมาะสม เป็นประจำทุกวัน จึงให้ประโยชน์แก่ร่างกายและดีต่อสุขภาพ ยิ่งเป็นน้ำดื่มที่มีคุณสมบัติที่ดีอย่างน้ำโมเลกุลเล็ก ยิ่งเพิ่มคุณประโยชน์ให้แก่ร้างกายอย่างมาก

 

 

รู้ได้อย่างไรว่าน้ำที่ดื่มเป็นน้ำโมเลกุลเล็กจริงๆ

 

น้ำโมเลกุลเล็ก เป็นน้ำธรรมชาติหรือผ่านกระบวนการให้น้ำแตกตัวออกมาจากโครงสร้างเดิม ในอดีต น้ำโมเลกุลเล็กจะสามารถเล็กได้ด้วยการได้รับคลื่นธรรมชาติ เช่น อัญมณี หรือแร่ธาตุต่างๆ น้ำก็สามารถมีโมเลกุลเล็กได้ เพราะมีคลื่นเหนี่ยวนำให้โมเลกุลในน้ำแตกละเอียด จะมีไม่มีแรงตึงผิว ซึ่งน้ำที่มีโมกุลเล็กจะสามารถดูดซับสิ่งต่างๆ ได้ดีกว่า รวมถึงดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายได้เร็วกว่าน้ำชนิดอื่น

 

 

วิธีสังเกตว่า น้ำดื่มนั้นโมเลกุลเล็กจริงหรือไม่ คือ เทน้ำลงบนแก้วจนล้น ถ้าล้นได้แสดงว่ามีแรงตึงผิว ถ้าไม่ล้นแปลว่าไม่มีแรงตึงผิว

 

 

น้ำโมเลกุลเล็กเสริมประสิทธิภาพของยาและอาหาร

 

คุณสบัติของน้ำโมเลกุลเล็ก จะสามารถดูดซับดีกว่า และส่งต่อไปยังร่างกายได้ดีขึ้น ทำให้ช่วยเสริมประสิทธิภาพของอาหาร ยา หรืออาหารเสริมที่รับประทานเข้าไป ซึ่งอาหารเสริม ยาทุกชนิด เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วสุดท้ายก็เป็นค่าเคมี แปรเปลี่ยนเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ก็จะบรรจุข้อมูลสรรพคุณของยาไว้ สามารถเข้าไปสู่ดีเอ็นเอของมนุษย์ได้ด้วยการนำพาของน้ำที่ดี จึงส่งต่อได้ดี เพราะปกติแล้วไม่มีมนุษย์ คนไหนรับประทานยาแล้วได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ การดูดซึมของยาและอาหารต้องเสริมด้วยน้ำดีๆ

 

 

การรับประทานอาหารที่ดี หรืออาหารเสริมก็ตาม น้ำที่ดีจะเป็นตัวนำพาทุกอย่างไปได้ดี แต่สิ่งที่ดีที่สุด คือ จิตใจของเรา ต้องผ่อนคลาย มีความสุข ไม่มีความเครียด ยิ่งนำพาได้ดี อารมณ์ของมนุษย์จึงเป็นอีกปัจจัยด้วย

 

 

ข้อจำกัดการดื่มน้ำโมเลกุลเล็ก

 

เรามักเคยได้ยินบ่อยๆ ว่า เป็นโรคไตห้ามดื่มน้ำเยอะนะ เพราะว่าน้ำที่เราดื่มเป็นน้ำโมเลกุลใหญ่ จึงเข้าออกไม่ดี จึงค้างอยู่ในกระแสเลือดเยอะ ของเสียก็ตกค้างอยู่เยอะ แต่ถ้าเป็นน้ำโมเลกุลเล็กที่มีคุณสมบัติครบ สามารถเพิ่มการดื่มน้ำได้ ไม่ว่าจะมีข้อจำกัดอะไรก็เพิ่มการดื่มน้ำได้ แต่ต้องมีความรู้จริงๆ ว่าดื่มอย่างไร คุณสมบัติของน้ำที่ดีต้องประกอบด้วย

 

 เป็นน้ำบริสุทธิ์

 

 ต้องมีแร่ธาตุหลักและรองอย่างน้อย 12 ชนิด

 

 ค่า pH 7.8

 

 ค่า ORP ไม่เกิน 100

 

 ขนาดโมเลกุลเล็ก

 

 มีประจุไฟฟ้าสูง

 

 

ใครควรดื่มน้ำโมเลกุลเล็ก

 

น้ำโมเลกุลเล็กจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะค่าออกซิเจนในกระแสเลือดต่ำ เพื่อทำให้กระบวนการของเลือดดีขึ้น คนที่ต้องใช้สมองมากๆ การดื่มน้ำโมเลกุลเล็กทำให้น้ำพาสารอาหาร สารสื่อประสาทไปยังสมองได้ดี แพทย์จึงมักแนะนำผู้ที่เป็นโรคอ่อนเพลียเรื้อรังดื่มอย่างน้อย 2.30-3 ลิตรต่อวัน หรือสูตรการดื่มคือ 0.04 ของน้ำหนักตัว (กิโลกรัม)

 

 

เช่น คนที่มีน้ำหนัก 70 กิโลกรัม จะมีน้ำอยู่ในร่างกาย 40 ลิตร จะแบ่งเป็นน้ำในเซลล์ 25 ลิตร นอกเซลล์ 11.5 ลิตร และน้ำในเลือด 3.5 ลิตร การดื่มน้ำ 2.8 ลิตรต่อวัน คือ สัดส่วนที่เหมาะสม เพราะกระบวนการของน้ำต่างๆ จะไม่สมบูรณ์ หากดื่มน้ำต่ำกว่าน้ำหนักก็จะทำให้เลือดหนืด ทำให้การนำพา การไหลเวียนเสียหาย

 

 

นอกจากนี้วิธีการดื่มน้ำก็มีส่วนสำคัญ แม้ว่าต้องดื่มน้ำปริมาณมากต่อวัน แต่ก็ไม่ใช่ดื่มทีเดียวมากๆ ที่ถูกต้องควรจิบเรื่อยๆ ทั้งวัน

 

 

อาจารย์ศุภชัย จารุสมบูรณ์

ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อการพัฒนาการ

แพทย์ทางเลือกประเทศไทย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)