Haijai.com


จมอยู่ในโลกออนไลน์เสี่ยงเป็นโรคจิตหรือไม่


 
เปิดอ่าน 1784

จมอยู่ในโลกออนไลน์เสี่ยงเป็นโรคจิตหรือไม่

 

 

หลายคนสงสัยเรื่องของการติดโซเชียลต่างๆ หอืการชอบเซลฟี่ (Selfie)  ต้องเข้าใจก่อนว่า ภาวะเสพติดสื่อออนไลน์นั้น ไม่ใช่โรคจิตหรือโรคทางจิตเวชแต่อย่างใด เป็นเพียงกระแส แฟชั่น หรือค่านิยมเท่านั้น เพราะมีหลายคนที่สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ไปในทางที่เกิดประโยชน์ ในทางสร้างสรรค์ได้ดี

 

 

แต่ถ้าหากแบ่งเวลาในการใช้ไม่เป็น หรือมีทัศนคติที่ไม่เหมาะสมในการใช้ก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปัญหาขึ้นได้ เช่น ในสังคมออนไลน์เราสามารถบังคับทุกสิ่งได้ดั่งใจ แต่ในโลกความเป็นจริงไม่สามารถเป็นได้เช่นนั้น ในเมื่อความคาดหวังกับความจริงไม่ไปด้วยกัน ก็จะทำให้เกิดความเครียดหรือความวิตกกังวลขึ้นได้ ปัญหาเหล่านี้อาจสร้างความกดดันให้กับหลายๆ คน บางคนก็ปรับตัวได้ แต่บางคน็อาจจะเครียดจนกลายป็น “โรคเครียด” ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุคลิก นิสัยของแต่ละคนด้วยว่า เป็นคนมีความเข้มแข็งทางจิตใจมากน้อยแค่ไหน ระบายความเครียดเป็นหรือไม่ หากทำไม่ได้ก็ส่งผลเสียกับเราตามมา

 

 

นายแพทย์จิตริน ใจดี

จิตแพทย์ประจำศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ

โรงพยาบาลกรุงเทพ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)