Haijai.com


วิธีโน้มน้าวผู้ป่วยให้มาพบจิตแพทย์


 
เปิดอ่าน 2625

วิธีโน้มน้าวผู้ป่วยให้มาพบจิตแพทย์

 

 

1.สร้างสัมพันธ์ที่ดี อันดับแรกเราไม่ควรไปวิพากษ์วิจารณ์เขาว่าเขาแย่ เขาไม่ดี เขาดูเศร้า แต่ควรสร้างสัมพันธ์ที่ดีก่อน เช่น เสนอตัวช่วยว่าสามารถช่วยอะไรได้บ้าง

 

 

2.หาโอกาสหรือจังหวะเหมาะสม ชักชวนให้ลองเล่าสิ่งที่กังวลออกมาให้ฟัง หากฟังแล้วเป็นเรื่องที่เราสามารถให้คำแนะนำหรือช่วยแก้ไขได้ก็ให้รีบช่วยเหลือ แต่หากเป็นเรื่องเหลือบ่ากว่าแรง ก็ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันจิตแพทย์และนักจิตวิทยาก็พร้อมที่จะพูดคุย และประเมินอาการพร้อมบำบัดจิตใจอยู่แล้ว

 

 

นายแพทย์จิตริน ใจดี

จิตแพทย์ประจำศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ

โรงพยาบาลกรุงเทพ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)