Haijai.com


ทำความเข้าใจเรื่อง จิตเวช


 
เปิดอ่าน 2016

ทำความเข้าใจเรื่อง จิตเวช

 

 

อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าจิตแพทย์รักษาเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคทางจิตเวชอย่างเดียว แต่จิตแพทย์สามารถพูดคุย ให้คำปรึกษาได้กับคนทั่วๆ ไปที่มาด้วยปัญหาเรื่องความเครียดความวิตกกังวล ปัญหาความกลัว ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร ปัญหาคู่สมรส หรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องการจัดการอารมณ์ ที่หลายๆ คนอยากปรับแก้ไขให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ซึ่งคนกลุ่มเหล่านี้ไม่ค่อยได้เข้ามาคุยกับแพทย์มากนัก ในขณะผู้ที่มีโรคทางจิตเวชก็เป็นหน้าที่ของจิตแพทย์โดยตรงในการประเมินวินิจฉัย และให้การรักษาได้ตรงจุด

 

 

5 โรคฮิตปรึกษาจิตแพทย์

 

อันดับที่ 1 โรคซึมเศร้า

 

 

อันดับที่ 2 โรคอารมณ์สองขั้ว “โบโพล่าร์”

 

 

อันดับที่ 3 โรควิตกกังวล

 

 

อันดับที่ 4 ผู้ที่มาปรึกษา หรือบำบัดเรื่องยาเสพติด

 

 

อันดับที่ 5 อาการนอนไม่หลับ

 

 

ส่วนโรคจิต/จิตเภท (Shizophrenia) ที่ใครหลายๆ คนกลัวนั้น ไม่ได้เป็นโรคที่น่ากลัวอย่างที่คิด มีอัตราการเกิดประมาณ 0.5-1% ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ แต่หากมาตรวจรักษาแต่เนิ่นๆ โดยไม่ปล่อยให้อาการเป็นนานและเป็นมาก ก็สามารถรักษาให้อาการกลับมาเป็นปกติได้

 

 

นายแพทย์จิตริน ใจดี

จิตแพทย์ประจำศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ

โรงพยาบาลกรุงเทพ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)