Haijai.com


อ้วนลงพุง ทำร่างกายปั่นป่วย


 
เปิดอ่าน 2984

อ้วนลงพุง ทำร่างกายปั่นป่วย

 

 

อ้วนลงพุง ไม่ได้มีปัญหาแค่กับรูปร่างที่ทำให้มีส่วนเกินเท่านั้น เพราะการที่ไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องมากเกินไป จนอยู่ในภาวะอ้วนลงพุง ยังส่งผลกระทบต่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพราะไขมันช่องท้องจะละลายเข้าสู่กระแสเลือด และไปสะสมที่อวัยวะต่างๆ จนเกิดโรคภัยต่างๆ ตามมา

 

 สมอง โรคเส้นเลือดในสมองตีบ เพราะไขมันสะสมตามผนังเส้นเลือด ทำให้การไหลเวียนเลือดไม่ดี อาจทำให้เส้นเลือดสมองตีบ เสียชีวิตกะทันหันได้

 

 

 หัวใจ หัวใจวาย ไขมันสะสมในหลอดเลือด ทำให้หัวใจสูบฉีดแรงขึ้น หากรุนแรงมาก อาจทำให้หัวใจวายได้

 

 

 ปอด หยุดหายใจขณะหลับ ไขมันในช่องท้องที่มากขึ้น ทำให้ปอดขยายได้ไม่เต็มที่ หายใจลำบากกว่าปกติ หรือเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้

 

 

 ตับ โรคเบาหวาน สาเหตุที่ผู้มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนลงพุง มีเปอร์เซ็นต์ในการเป็นโรคเบาหวานมากกว่าคนผอม เนื่องจากไขมันช่องท้อง ขัดขวางการเผาผลาญน้ำตาลในเซลล์ ทำให้ตับทำงานหนักในการผลิตอินซูลิน ส่งให้น้ำตาลเพิ่มสูงขึ้น

 

 

 ถุงน้ำดี นิ่ว ไขมันช่องท้องทำให้น้ำดีมีสภาพข้น และเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้ง่าย

 

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)