Haijai.com


หลานสาวเป็นโรค LD อยากจะให้เรียนร่วมกันกับเด็กปกติ


 
เปิดอ่าน 2212

Q : ดิฉันมีหลานสาว เป็นโรค LD ค่ะ แต่อยากจะให้หลานได้เรียนร่วมกันกับเด็กๆ ปกติ ตรงนี้คุณครูมีความเห็นอย่างไรคะ และดิฉันต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

 

 

A : การเรียนการสอนสมัยนี้เปิดกว้างขึ้น เด็กพิเศษสามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ แต่ต้องผ่านการบำบัดหรือมีประวัติการรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงจะเรียนร่วมได้ โรงเรียนส่วนใหญ่จะรับเด็กพิเศษให้เข้าเรียนร่วมห้องละไม่มากนัก เพราะต้องดูแลเป็นพิเศษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงเรียน (ส่วนใหญ่จะห้องละ 1 คน) ผู้ปกครองควรสอบถามแต่ละโรงเรียนที่เปิดรับพิเศษให้เรียนร่วมกับเด็กปกติค่ะ

 

 

ครูเมล์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)