Haijai.com


ความรุนแรงและสาเหตุใหญ่จากสังคมใกล้ตัวเด็ก


 
เปิดอ่าน 1412
 

Q : ไม่นานมานี้ได้ทราบข้อมูลเรื่องความรุนแรงในเด็ก ดิฉันเองไม่มั่นใจว่าสิ่งที่แสดงออกมาทุกวันนี้จากคนรอบตัวลูกมันส่อแวว หรือถึงกับขนาดเรียกว่าความรุนแรงได้หรือเปล่า เพราะเท่าที่ทราบมา ความรุนแรงนั้นไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่มันหมายถึงการใช้คำพูดด้วย เริ่มจะกลัวว่าดิฉันเองหรือคนใกล้ตัวทำอย่างนั้นกับลูกหรือเปล่า

 

 

A : ความรุนแรงมีอยู่ทั่วไปและสาเหตุใหญ่มักเริ่มจากที่บ้านและสังคมใกล้ตัว เด็กๆ ก็จะใช้ความรุนแรงต่อกัน จะไปเร้าให้แสดงออกได้ง่ายขึ้น ขาดความยับยั้งชั่งใจเพราะเห็นว่าใครๆ ก็ทำกันได้ เราอยู่ในศาสนาพุทธที่ยึดหลักไม่ทำร้ายหรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิต วิธีการเดียวที่จะลดความรุนแรงได้โดยใช้หลักทางศาสนาเข้ามาช่วย เช่น ความโกรธ ยึดหลักว่าโกรธนั้นใครๆ ก็โกรธกันได้ แต่ทำร้ายตัวเอง ทำร้ายคนอื่นหรือทำลายข้าวของไม่ได้ และฝึกให้เมตตา หัดช่วยเหลือตนเองและพ่อแม่ ช่วยพ่อแม่ได้จนเป็นนิสัย ก็จะช่วยคนอื่นติดเป็นนิสัยเช่นกัน

 

 

หมอวินัดดา

(Some images used under license from Shutterstock.com.)