Haijai.com


ส่วนใหญ่ครรภ์แฝดจะคลอดก่อนกำหนดไหม


 
เปิดอ่าน 4947

Q : ขณะนี้กำลังท้องครรภ์แฝดสอง ได้ 5 เดือนกับอีก 20 วันครับ ซึ่งภรรยาผมมีอายุใกล้ 35 แล้ว แต่กระผมไม่ค่อยมีความรู้สักเท่าไรครับ ผมอยากถามว่าส่วนใหญ่ครรภ์แฝดจะคลอดก่อนกำหนดจริงไหมครับ ตอนนี้น้ำหนักขึ้น 10 กก. แล้ว สำหรับ 5 เดือนถือว่าปกติไหม ตอนยังไม่ตั้งท้อง 38-39 กก. ตอนนี้ 48-49 ครับ แม่ที่ทานนมวัวทานมากแล้วมีโอกาสทำให้เด็กเป็นภูมิแพ้ จริงไหมครับ

 

 

A : การตั้งครรภ์แฝดนั้นโอกาสที่จะคลอดก่อนกำหนดมากกว่าการตั้งครรภ์ปกติเป็นธรรมดา แต่ไม่เสมอไป เพราะส่วนหนึ่งของการตั้งครรภ์แฝดก็สามารถที่จะตั้งครรภ์ได้จนครบกำหนด และคลอดตามธรรมชาติได้ถ้าท่าของทารกในครรภ์เป็นปกติ แต่ในกรณีที่แพทย์คิดว่าการคลอดตามธรรมชาติจะเป็นอันตรายต่อมารดาและทารกแล้ว แพทย์ก็จะพิจารณาทำการผ่าตัดคลอดให้ตามความจำเป็น การป้องกันการคลอดก่อนกำหนดที่ดีที่สุดจะเป็นการให้มารดาที่ตั้งครรภ์แฝดพักผ่อนมากๆ งดการทำงานหนักทุกชนิด พยายามหลีกเลี่ยงการใช้กล้ามเนื้อหน้าท้อง และเมื่อเกิดการเจ็บครรภ์ก่อนกำหนดต้องรีบไปปรึกษาแพทย์ทันที เพื่อที่จะได้รับยาช่วยคลายกล้ามเนื้อมดลูก เป็นการป้องกันการที่มดลูกหดรัดตัวก่อนครบกำหนดคลอด ก็จะสามารถตั้งครรภ์ได้นานขึ้นเพื่อความปลอดภัยทั้งมารดาและทารก ส่วนเรื่องน้ำหนักตัวนั้นมารดาตั้งครรภ์แฝดมักจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มมากกว่าปกติอยู่แล้ว พยายามลดการรับประทานอาหารที่หวานจัด เค็มจัด รวมทั้งลดอาหารจำพวกแป้งลง ควรรับประทานอาหารให้สมดุลก็จะทำให้น้ำหนักตัวควบคุมได้ดีขึ้น ส่วนเรื่องการรับประทานนมวัวแล้วทำให้เป็นภูมิแพ้มากขึ้นนั้น ก็เห็นพูดกันมากเช่นกันแต่จะเป็นความจริงหรือไม่ คงจะต้องรอการวิจัยเพิ่มเติมมากกว่าที่มีอยู่

 

 

นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)