Haijai.com


Ulthera และ Thermage ยกกระชับผิวหน้าแตกต่างกันอย่างไร


 
เปิดอ่าน 3167

Q : Ulthera และ Thermage ต่างเป็นการยกกระชับผิวหน้าด้วยกันทั้งคู่ มีความแตกต่างกันอย่างไร ผลลัพธ์ที่ได้ ระยะเวลาการคงอยู่

 

 

A : Ulthera เป็นคลื่นอัลตราซาวนด์มีพลังงานสูง ทำให้กล้ามเนื้อมีการหดตัว ยกกระชับขึ้น นอกจากนั้นยังกระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจนใหม่ใต้ชั้นผิว ผลที่ได้กล้ามเนื้อใต้ผิวหน้า ลำคอ ยกกระชับ รูขุมขนกระชับและเล็กลง เห็นผลเต็มที่ประมาณ 3 เดือน อยู่ได้ 1 ปีกว่า ขึ้นกับสภาพผิวของแต่ละบุคคลส่วน Thermage ใช้เทคโนโลยีของ RF หรือคลื่นวิทยุที่มีพลังงานสูง ใช้ความร้อนกระตุ้นให้เส้นใยคอลลาเจนมีการพันเกลียวหดรัดตัว ทำให้ผิวยกกระชับขึ้น และความร้อน กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ ผลที่ได้ใบหน้าจะหดยกกระชับขึ้น ผิวแน่นขึ้นและขอบหน้าชัดขึ้น

 

 

แพทย์หญิง ปิยวดี จิตะสมบัติ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)