Haijai.com


สุภาพบุรุษเริ่มที่ครอบครัว


 
เปิดอ่าน 1363

The Little Gentle Man

 

 

แม้ในบางส่วนของสังคมจะเรียกร้องและมองหาความเท่าเทียมของผู้ชายและผู้หญิง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ฝ่ายชายผู้ซึ่งได้ชื่อว่าแข็งแรงกว่าสตรีเพศ ก็ควรจะต้องมีน้ำใจและเสียสละให้บุคคลที่อ่อนแอกว่าในบางครั้งบางคราว

 

 

สุภาพบุรุษเริ่มที่ครอบครัว

 

ก่อนจะตีโพยตีพาย เรียกร้องหาความเป็นสุภาพบุรุษจากใครต่อใครในสังคม สู้เอาเวลานั้นมาสร้างเด็กผู้ชายที่มีสำนึก โดยเริ่มต้นง่ายๆ จากการปลูกฝังในครอบครัว เพื่อให้มีหลักการที่เข้มแข็ง เราจะขออ้างอิงแนวทางของท่าน Dalai Lama ที่ได้ให้คำสอนและข้อคิดตามหลัก 3Rs เอาไว้ดังนี้

 

 

Respect for Self เคารพตนเอง

ฝึกให้ลูกสำนึกในหน้าที่ของตนเอง

 

ในส่วนนี้สำหรับเด็กๆ การจะนั่งพร่ำสอนหลักการอันยาวเหยียดอาจจะไม่ได้ผล การกระทำสำคัญกว่าโดยเฉพาะการกระทำของคุณพ่อที่ถือว่าเป็นต้นแบบของสุภาพบุรุษคนแรกในบ้าน ทำให้ลูกเห็นว่าหน้าที่ที่ดีของเด็กผู้ชายคืออะไร เช่น งานบางอย่างที่คุณแม่กับน้องสาวทำไม่ได้ อย่างการยกของหนักๆ ปีนเก็บของในที่สูง เมื่อลูกชายได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบทบาท เขาจะเกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความเคารพในตัวเองตามมา

 

 

Respect for Others เคารพผู้อื่น

ฝึกให้ลูกรู้จักเคารพในสิทธิ์ของผู้อื่น

 

คนเราทุกวันนี้มักละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว แบบฝึกหัดง่ายๆ ในการสอนลูกเรื่องนี้คือ การเข้าแถวรอคิว  คนเราบางครั้งรีบร้อนจนลืมไปว่าใครก็รีบด้วยกันทั้งนั้น หรือการเล่นกีฬาทุกครั้งที่แพ้ชนะให้พูดกับลูกเสมอ บางครั้งเราเป็นฝ่ายชนะ แต่บางครั้งเราก็เป็นฝ่ายแพ้ เมื่อเราชนะก็อย่าเหยียดหยามฝ่ายแพ้ ในขณะเดียวกันหากเราเป็นฝ่ายแพ้ ก็ขอให้ยอมรับสิ่งนั้นแต่โดยดี  สิ่งเหล่านี้จะทำให้เขาเข้าใจและเคารพในสิทธิ์ของผู้อื่น

 

 

Responsible for all of Your Actions รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง

ฝึกให้ลูกรู้จักยอมรับผิด

 

เคยได้ยินคำว่า ลูกผู้ชาย คำไหน คำนั้น หรือลูกผู้ชายกล้าทำกล้ารับใช่ไหมคะ นี่เองค่ะ คือหัวใจสำคัญของคำว่าลูกผู้ชายหรือสุภาพบุรุษ สอนลูกเรื่องการตรงต่อเวลา หรือการกล้าเผชิญความจริง หรือรับผิดชอบเมื่อเราทำผิดพลาด เช่น ทำจานใบโปรดของคุณแม่แตก อีกอย่างที่สำคัญคือ เมื่อทำผิดขึ้นมานอกจากจะต้องกล้ารับความผิดพลาดแล้ว เน้นย้ำกับลูกชายทุกครั้งว่า อย่าโยนความผิดที่เกิดขึ้นจากตัวเรานั้นให้คนอื่น

(Some images used under license from Shutterstock.com.)