Haijai.com


ทั้งพ่อทั้งแม่ต้องช่วยกันเลี้ยงลูก


 
เปิดอ่าน 1453

ทั้งพ่อทั้งแม่ต้องช่วยกันเลี้ยงลูก

 

 

มหาวิทยาลัยบริสตอล ประเทศอังกฤษ ได้ศึกษาชีวิตของเด็กที่อยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริง พบว่าเด็กชายที่ถูกเลี้ยงดูโดยพ่อสัปดาห์ละ 15 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย มีพัฒนาการด้านการเรียนต่ำเมื่อเข้าโรงเรียน ผลการศึกษาชี้เหตุผลบางประการที่ทำให้แม่ดูแลลูกได้ดีกว่าพ่อ ซึ่งรวมถึงปัจจัยทางชีวภาพและวัฒนธรรม เช่น ข้อดีในการให้นมลูก และผู้หญิงยังมีความมั่นใจ มีทักษะในการอบรมลูกมากกว่าผู้ชาย รวมถึงอาจมีผลกระทบแง่ลบด้านอารมณ์หากเด็กเล็กไม่ได้คลุกคลีอยู่กับแม่ จากผลการศึกษานี้คนเป็นพ่อเป็นแม่น่าจะเห็นแล้วว่า การเลี้ยงลูกนั้นเป็นงานที่ต้องทำร่วมกันไม่ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

(Some images used under license from Shutterstock.com.)