Haijai.com


ถามตอบเรื่องนมแม่ 2


 
เปิดอ่าน 1840

ถามตอบเรื่องนมแม่ 2

 

 

ถาม เมื่อเกิดปัญหาหัวนมแตก จะใช้เทคนิคการดูดนมให้ถูกต้องได้อย่างไร

 

ตอบ เปลี่ยนรอยงับไม่ให้ลูกดูดรอยเดิม โดยลองอุ้มลูกดูดนม แม่กลับทิศทางจากท่าเดิม เวลาจะให้นมลูก ก็ให้ใช้วิธีเขี่ยริมฝีปากลูก จนลูกอ้าปากกว้างเต็มที่ แล้วเคลื่อนลูกเข้าหาเต้านมโดยเร็วและให้มากพอ เพื่อให้อมหัวนมและลานหัวนมได้ลึกพอ ถ้าทำเช่นนี้เมื่อลูกเริ่มดูด หัวนมจะยืดยาวไปบนลิ้น อยู่ระหว่างลิ้น และเพดานปาก แม่จะเจ็บในระยะแรก เมื่อดูดต่อไปจะเจ็บน้อยลง

 

 

ถาม ลูกดูดนมแล้วปล่อย เหมือนดูดน้ำนมไม่ได้ เป็นเพราะอะไร จะแก้ไขอย่างไร

 

ตอบ เป็นเพราะลูกดูดแต่บริเวณหัวนม จึงไม่ได้รับน้ำนม แก้ไขโดยปรับการอมหัวนมใหม่ อีกสาเหตุหนึ่งคือ ลูกมีภาวะลิ้นติด คือมีเหมือนพังผืดบางๆยึดโคนลิ้น ทำให้ลิ้นยื่นออกมารีดน้ำนมไม่ได้ดี ถ้าเป็นเช่นนี้ปรึกษาคลินิกนมแม่

 

 

ถาม กว่าจะมีน้ำนมก็ต้องใช้เวลา 2- 3 วัน ในระยะนี้จะป้อนอะไรลูกดี

 

ตอบ ในระยะ2 – 3 วันแรกหลังคลอดที่เข้าใจว่าน้ำนมไม่มาอาจเป็นความเข้าใจผิด  อาจจะพบว่าน้ำนมมาแล้วแต่น้อย เพราะเป็นระยะหัวน้ำนม ถ้าน้ำนมมาแล้วให้กินนมแม่ ไม่จำเป็นต้องป้อนอาหารอื่น

 

 

ถาม ถ้าจะเสริมนมผสมให้ลูกในระยะหลังเกิด 2- 3 วันแรกนี้ จะเกิดอะไรกับลูกบ้าง

 

ตอบ การให้นมผสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ที่ดูแลเด็ก และมีข้อเสียที่ควรคิด 4- 5 ประการ

 

 ถ้าให้นมผสม ลูกย่อมดูดนมแม่น้อยลง น้ำนมแม่ก็จะสร้างน้อยลง จนหมดไปในที่สุด

 

 ลูกไม่ได้รับหัวน้ำนม ซึ่งมีภูมิคุ้มกันเข้มข้นช่วยป้องกันการติดเชื้อในลูก

 

 การได้นมผสมทำให้ลูกติดหัวนมยางและอาจดูดนมแม่ไม่เป็น

 

 การชงนม ขวดนมอาจปนเปื้อนเชื้อโรค ลูกมีโอกาสท้องเสียเพราะติดเชื้ออื่น

 

 ลูกมีโอกาสแพ้โปรตีนนมวัวซึ่งนับว่าเป็นโปรตีนแปลกปลอมสำหรับลูกคน

 

 

ถาม ทำไมการได้รับนมผสมในระยะนี้ จึงทำให้ลูกมีโอกาสเกิดปัญหาภูมิแพ้ๆได้

 

ตอบ ระยะนี้เยื่อบุลำไส้ไม่แข็งแรง น้ำย่อยยังไม่พอ การได้นมผสมซึ่งมีโปรตีนของวัว มีโอกาสทำให้ลูกเกิดอาการแพ้ และเป็นโรคภูมิแพ้ได้

(Some images used under license from Shutterstock.com.)