Haijai.com


คนขี้อายอายุสั้นกว่าคนกล้าแสดงออก


 
เปิดอ่าน 1569

คนขี้อายอายุสั้นกว่าคนกล้าแสดงออก

 

 

เชื่อหรือไม่ว่าอุปนิสัยส่วนตัวของเรา ก็สามารถสะท้อนได้ถึงสุขภาพกายในระยะยาวได้อย่างไม่น่าเชื่อ แต่จะเกี่ยวข้องกันอย่างไรนั้นลองมาหาคำตอบกัน จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยคอนคอร์เดียในประเทศแคนาดาเผยว่า ความเครียดและความมั่นใจตนเองล้วนเป็นภาวะที่เกิดมาจากฮอร์โมนที่มีชื่อว่าคอร์ติซอล หรือฮอร์โมนเครียดนั่นเอง หากร่างกายหลั่งฮอร์โมนชนิดนี้ออกมามาก ผลกระทบก็คือความรู้สึกนึกคิดของเราจะมีอารมณ์ด้านลบมากกว่าด้านบวก เช่น หดหู่ ท้อแท้ กลัว เหงาะและเศร้า เป็นต้น ในทางกลับกัน หากในร่างกายเรามีระดับฮอร์โมนชนิดนี้ในระดับต่ำ อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของเราจะมีแนวโน้มเป็นปกติค่อนไปทางเชิงบวก เช่น ร่าเริง แจ่มใส มีความมั่นใจ ไม่มีความกลัว ไม่เหงา รู้สึกฮึกเหิม มีกำลังใจ เป็นต้น ที่สำคัญไปกว่านั้นคือฮอร์โมนคอร์ติซอลก็เป็นหนึ่งในตัวการที่ทำให้สุขภาพ ร่างกายคนทรุดโทรมลงได้เช่นกัน โดยเฉพาะในผู้สูงอายุวัยเกษียณ

 

 

ทีมนักวิจัยได้ทำการทดลองเพื่อหาข้อพิสูจน์ว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลมีผลกระทบต่อร่างกาย หากเราไม่มีการควบคุมการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลมีผลกระทบต่อร่างกาย หากเราไม่มีการควบคุมการหลั่งฮอร์โมนชนิดนี้ โดยทำการทดสอบด้านอารมณ์ความรู้สึกในอาสาสมัครตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 147 คนเป็นเวลา 4 ปี พบว่า อาสาสมัครเกือบครึ่งหนึ่งไม่มีความมั่นใจในตัวเองและมีประวัติเป็นโรคซึมเศร้า สาเหตุเป็นเพราะร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลอย่างต่อเนื่อง ขณะที่อาสาสมัครส่วนน้อยที่มีประวัติหย่าร้างกลับพบว่ามีสุขภาพแข็งแรง และมีความมั่นใจสูงกว่าคนในกลุ่มแรก สาเหตุเพราะร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลในระดับปกติ จากผลการทดลองนี้สะท้อนให้เห็นว่า ผลกระทบของความเครียด หดหู่ เศร้าและเป็นกังวลส่งผลต่อระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายในทางแย่ลง ดังนั้น การปรับปรุงบุคลิกภาพให้มีความมั่นใจในตัวเองและกล้าแสดงออกเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากมีสภาพจิตใจแข็งแรงกว่า ย่อมมีอัตราความเสี่ยงต่อที่จะเสียชีวิตจากการโรคทางจิตเวช เช่น โรคบูลิเมีย โรคอารมณ์แปรปรวน โรควิตกกังวล เป็นต้น

 

 

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบอีกว่า การที่ไม่มีความมั่นใจในตนเองนั้น อาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสมัยยังเด็กที่กัดกร่อนสภาพจิตใจมากกระทั่งโตจนติดเป็นนิสัย ทำให้กลายเป็นคนมีนิสัยเก็บตัว ไม่สุงสิงกับใครและปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในระดับต่ำ เมื่อมีต้นทุนสภาพจิตใจต่ำแล้วย่อมกระทบถึงสุขภาพกายโดยรวมด้วย ขณะคนที่มีความมั่นใจในตัวเองและกล้าแสดงออกมีแนวโน้มจะสุขภาพดี อายุยืนมากกว่าคนขี้อาย เพราะกล้าแสดงความคิดออกไปตรงๆ ว่าต้องการอะไร ไม่ต้องการอะไร ไม่ชอบหรือชอบอะไร และถ้าหากผิดหวังก็จะแสดงอารมณ์ออกมาอย่างเปิดเผย เช่น ร้องไห้ รวมถึงการเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาในชีวิต เช่น การพบปะผู้คน การลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน เป็นต้น

(Some images used under license from Shutterstock.com.)