Haijai.com


Baby Sound Check ตรวจสอบการฟังของลูกน้อย


 
เปิดอ่าน 1623
 

Baby Sound Check ตรวจสอบการฟังของลูกน้อย

 

 

จะรู้ได้อย่างไร ว่าพัฒนาการด้านการฟังของลูกผิดปกติหรือไม่? เรื่องนี้ไม่ง่ายนัก แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ลองสังเกตเจ้าตัวเล็กของคุณหากมีพัฒนาการตามนี้ รับรองหายห่วง

 

 

หนูน้อยวัย 3 เดือน

 หันศรีษะหรือหางตาไปทางเสียงดังๆ

 เริ่มเลียนเสียงบางเสียง

 ยิ้มเมื่อได้ยินเสียงของพ่อแม่หรือเสียงที่คุ้นเคย

หนูน้อยวัย 7 เดือน

 หันมองเมื่อคุณเรียกชื่อ

 ตอบสนองต่อเสียงต่างๆ ด้วยยการทำเสียง

 ส่งเสียงอ้อแอ้ต่อเนื่องกัน

หนูน้อยวัย 12 เดือน

 ตอบสนองต่อคำว่า “ไม่” หรือคำสั่งง่ายๆ ได้

 เริ่มพูดคำสั้นๆ เช่น “พ่อ” หรือ “แม่”

 เข้าใจวลีสั้น เช่น “บ๊าย บาย”

หนูน้อยวัย 2 ปี

 พูดศัพท์ต่างๆ ได้อย่างน้อย 15 คำ

 พูดวลีที่มี 2 – 4 พยางค์ได้

 พูดคำซ้ำๆ ที่ได้ยินในประโยคสนทนา

 

(Some images used under license from Shutterstock.com.)