Haijai.com


ยาระงับความอยากแอลกอฮอล์


 
เปิดอ่าน 2038

ยาระงับความอยากแอลกอฮอล์

 

 

แม้แต่รัฐบาลของประเทศอังกฤษก็ยังเห็นถึผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ว่า เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะแค่ปัญหาเดียวอาจนำมาซึ่งปัญหาสังคมด้านอื่น เช่น อาชญากรรม ลักทรัพย์ รวมถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วย โดยระดับการเสพติดแอลกอฮอล์ของอังกฤษจะเทียบจากอัตราการดื่มในแต่ละวัน สำหรับผู้ที่ดื่มไวน์มากกว่าครึ่งขวด หรือมากกว่า 3 แก้ว เป็นประจำทุกคืน ก็เข้าข่ายเป็นผู้ติดแอลกอฮอล์เช่นเดียวกับผู้ที่ดื่มเหล้าและเบียร์ โดยเฉลี่ย 12 แก้วต่อวัน แม้ว่าการเลิกแอลกอฮอล์จะทำได้ยากพอๆ กับการเลิกบุหรี่ ดังนั้น การผลิตยาระงับความอยากแอลกอฮอล์ก็ถือเป็นเรื่องดี ที่จะสามารถช่วยให้ผู้ติดแอลกอฮอล์สามารถเลิกได้เร็ซกว่าวิธีปกติ

 

 

ยาระงับความอยากแอลกอฮอล์ หรือ Nalmefene ที่มีชื่อทางการค้าว่า Selincro เป็นยาช่วยระงับความอยากแอลกอฮอล์สำหรับคนที่ชอบดื่มเหล้า เบียร์ และไวน์ ถูกนำมาใช้บำบัดคนไข้ที่อยู่ในการดูแลของบริการด้าน NHS ในประเทศสก็อตแลนด์อย่างเป็นทางการ แล้วเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาและมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป อยู่ที่ราคาแพงละ 5 ปอนด์ โดยผู้ซื้อจะต้องมีใบสั่งยาเท่านั้น คุณสมบัติของยา คือ สามารถช่วยบรรเทาความอยากแอลกอฮอล์ในผู้ป่วยตดแอลกอฮอล์เรื้อรังนานกว่า 5 ปี ทั้งหมด 1,854 คนได้สำเร็จ ผลข้อดีที่ได้คือ สามารถลดอัตราความเสี่ยงเป็นโรคที่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ได้ รวมถึงผลข้างเคียงจากการเสพติดแอลกอฮอล์ในทุกกรณีด้วย

 

 

ทางด้าน National Institute for Health and Care Excellence (Nice) มีข้อแนะนำในการใช้ตัวยาว่า หลักการทำงานของตัวยาคือจะทำการชะงักการรับรู้ของเส้นประสาท ส่งผลให้สมองไม่รู้สึกอยากรับรสแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตามยานี้เป็นเพียงแค่หนึ่งในตัวช่วย ไม่ให้ร่างกายเสพติดแอลกอฮอล์ที่แพทย์ในโรงพยาบาลสามารถออกใบสั่งยาให้ผู้ป่วยใช้ได้อย่างถูกต้อง ตามกฏหมายแม้ว่า สารออกฤทธิ์ของตัวยาจะช่วยให้ผู้ติดแอลกอฮอล์สามารถหยุดดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ได้จริง แต่ก็ยังต้องควบคู่กับการปรับพฤติกรรมด้วย

 

 

ล่าสุดในประเทศอังกฤษก็เริ่มเดินหน้าโครงการผลิตตัวยาระงับแอลกอฮอล์แล้ว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ซึ่งโครงการนี้ใช้งบประมาณทางการแพทย์ไปกว่า 288 ล้านปอนด์ ในการผลิตตัวยาระงับแอลกอฮอล์ เพื่อผู้ป่วยที่เสพติดแอลกอฮอล์เรื้อรังกว่า 6 แสนคนทั่วประเทศ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)