Haijai.com


นวดปลาหมึกก็มีประโยชน์ ในการศัลยกรรมตกแต่ง


 
เปิดอ่าน 2433

นวดปลาหมึกก็มีประโยชน์ ในการศัลยกรรมตกแต่ง

 

 

หนวดปลาหมึกเป็นอวัยวะที่มีลักษณะเป็นถ้วยดูดเรียงตัวกันอยู่นับร้อยปุ่ม หรือที่เราเรียกกันว่าฟันปลาหมึก ทำหน้าที่ดูดรับสารอาหารเข้าสู่ร่างกาย จากผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร ACS Nano เผยว่า โปรตีนจากหนวดปลาหมึกเหล่านี้มีพื้นฐานโครงสร้างที่แข็งแรงมาก และก็สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ ดังนั้น หากพูดกันในแง่ของคุณสมบัติทางชีววิทยาแล้ว นับว่าหนวดปลาหมึกก็ถือเป็นวัสดุชีวภาพชั้นดี ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในงานศัลยกรรมตกแต่งได้

 

 

มีผลการวิจัยก่อนหน้านี้ว่า ความแหลมคมของฟันและลิ้นตรงบริเวณอวัยวะหนวดปลาหมึกนั้น อุดมไปด้วยโปรตีน เป็นเพราะโครงสร้างของหนวดปลาหมึกที่ประกอบไปด้วยโพลิเมอร์ธรรมชาติ และเนื้อเยื่อแข็ง เช่น กระดูก ที่มีการกักเก็บแร่ธาตุและสารที่มีประโยชน์ต่างๆ เอาไว้ ก่อนจะถูกแปรรูปไปใช้ในการเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งหากลองนำชิ้นส่วนนี้มาสกัดเอาเฉพาะโปรตีน และนำไปถอดรหัสกลไกทางพันธุกรรม ก็จะค้นพบอีกว่าโปรตีนชนิดนี้สามารถกลายรูปร่าง เป็นรูปทรงต่างๆ ได้อีกหลากหลายด้วย

 

 

ผลการวิจัยล่าสุดสามารถถอดรหัสโปรตีน SRT จากปุ่มหนวดของปลาหมึกพบว่ามีลักษณะกลไกทางพันธุกรรมที่หลากหลายถึง 37 ลักษณะ จากปลาหมึกพันธ์หมึกกระดอง เมื่อนำไปวิเคราะห์โครงสร้างทางพันธุกรรมแล้ว พบว่ามันสามารถกำหนดโครงสร้างโปรตีนของหนวดได้ด้วยตัวเอง ในลักษระโครงสร้างใยแมงมุม ซึ่งโครงสร้างนี้เองที่ทำให้อวัยวะหนวดของพวกมันมีความแข็งแรงอย่างมาก อีกทั้งยังมีผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่มเหมือนเส้นไหม ทั้งที่ประกอบขึ้นจากโปรตีนเท่านั้น

 

 

จากหลักฐานทางโครงสร้างพันธุกรรมนี้สามารถใช้เป็นข้อบ่งชี้ได้ว่า หนวดปลาหมึกสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุธรรมชาติในงานศัลยกรรมตกแต่งได้จริง อีกทั้งยังมีผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่มกว่าเส้นไหมเสียอีก หากมองอีกมุมหนึ่งหนวดปลาหมึกอาจนำไปใช้เป็นวัสดุพื้นฐานทางธรรมชาติ เช่น โครงสร้างเอ็น (Artificial Ligaments) ที่ใช้เป็นโครงยึดสำหรับการเจริญเติบโตของกระดูก หรือใช้เป็นอวัยวะทดแทนได้ แต่ในแง่มุมของการสกัดโปรตีน นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งอื่นๆ นั้นยังถือว่าเป็นการค้นพบที่ใหม่มากและยังต้องศึกษากันต่อไป

(Some images used under license from Shutterstock.com.)