Haijai.com


เรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กพิเศษดีไหมคะ


 
เปิดอ่าน 2574

เรียนร่วมระหว่างเด็กปกติกับเด็กพิเศษดีไหมคะ

 

 

Q : ในบางโรงเรียนที่มีการเรียนร่วมกันระหว่างเด็กธรรมดากับเด็กพิเศษ ข้อดีของการเรียนแบบนี้คืออะไรคะ ดิฉันไม่มั่นใจว่าการเรียนแบบนี้จะเป็นผลดีกับเด็กทั้งสองฝ่ายหรือเปล่า กลัวว่าเด็กพิเศษจะปรับตัวไม่ได้ และกลัวว่าลูกที่เป็นเด็กธรรมดาจะเรียนได้ช้า เพราะต้องรอเพื่อน ดิฉันเห็นแก่ตัวหรือเปล่า หรืออย่างไร อยากทราบความเห็นค่ะ

 

 

A : การจัดการศึกษาสมัยนี้เปิดกว้างขึ้นค่ะ เด็กพิเศษสามารถที่จะมาเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ ทั้งนี้ต้องผ่านการบำบัดหรือมีใบรับรองแพทย์ค่ะ สำหรับการประเมินพัฒนาการ  คุณครูจะใช้เกณฑ์การประเมินต่างกัน (ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงเรียนนะคะ) ข้อดีของการเรียนรวม เด็กพิเศษจะมีพัฒนาการทางสังคมมากขึ้น เปิดโอกาสให้เด็กปกติได้รู้จักช่วยเหลือเพื่อน แบ่งปัน มีน้ำใจ เป็นผู้ช่วยคุณครูคอยดูแลเพื่อนหรือพี่ช่วยดูแลน้อง เป็นต้น

 

 

ทั้งนี้การเปิดรับเด็กพิเศษของแต่ละโรงเรียนต้องมีบุคลากรที่พร้อมหรือมีความสามารถเฉพาะด้านมาช่วยดูแล บางโรงเรียน 1 ห้องเรียนรับได้เพียง 1 คนเท่านั้น

 

 

ครูเมล์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)