Haijai.com


ผลกระทบต่อสุขภาพเด็กจากโลกร้อน


 
เปิดอ่าน 2887

It’s In the Air มันมากับอากาศ

 

 

ความเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่เป็นไปควบคู่กับโลกใบนี้มาแสนนาน และปัจจุบันเราได้เปลี่ยนมาอยู่ในยุคโลกร้อนกันแล้ว อย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่า อากาศที่เราสูดดมหายใจเข้าไปจะเจือปนด้วยสิ่งอันตรายอะไรแค่ไหน สำหรับผู้ใหญ่ที่ภูมิต้านทานและร่างกายแข็งแรงดี ยังพอต่อสู่กับสิ่งแปลกปลอมในอากาศได้ แล้ว...เด็กๆ ล่ะจะเป็นอย่างไรถ้าอากาศที่สูดหายใจเข้าไปเต็มไปด้วยมลพิษ?

 

 

เด็กติดเชื้อทางเดินหายใจมากขึ้น

 

ข้อมูลที่ยืนยันว่าเด็กๆ ติดเชื้อในทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นนั้นยืนยันจากการตรวจพบของหน่วยโรคภูมแพ้และภูมิคุ้มกัน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสาเหตุส่วนใหญ่ของการติดเชื้อนั้นเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น ทำให้เชื้อโรคแพร่พันธุ์และแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น โดยปกติที่เด็กวัยอนุบาลมีการติดเชื้อในทางเดินหายใจง่ายอยู่แล้วนั้น จากการศึกษาวิจัยเรื่องอัตราการติดเชื้อในโรงเรียนพบว่า เด็กวัยนี้มีอัตราการติดเชื้อทางเดินหายใจจากเพื่อนที่โรงเรียนสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์

 

 

ผลกระทบต่อสุขภาพเด็กจากโลกร้อน

 

จากความเปลี่ยนแปลงทั้งจากสภาพดิน ฟ้า อากาศจากการเกิดภาวะโลกร้อนนั้นได้ส่งผลกระทบให้เด็กๆ เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่หลายอย่างด้วยกัน แต่หลักๆ แล้วจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเป็นส่วนใหญ่ โดยเกิดจากปอดทำงานได้ไม่ค่อยดี และการเจริญเติบโตของถุงลมในปอดหยุดชะงัก เนื่องจากมลภาวะในอากาศที่มากขึ้น และภาวะโลกร้อนยังเป็นตัวที่ช่วยให้เชื้อหวัดแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น  รวมทั้งโรคระบาดอื่นๆ ที่มาพร้อมกับความร้อน อย่างอาหารเป็นพิษ ท้องเสีย ซึ่งสาเหตุที่เด็กเจ็บป่วยมากกว่าผู้ใหญ่ก็เนื่องมาจากระบบภูมิคุ้มกันที่น้อยกว่าและยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์เท่าผู้ใหญ่นั่นเอง

 

 

ดูแลลูกในยุคมลภาวะ

 

การดูแลเอาใจใส่ของพ่อแม่ที่เคยมีต่อเด็กๆ อาจจะต้องเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นมา ฝึกให้เด็กๆ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายรวมทั้งเป็นอาหารที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายก็จะช่วยให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วย นอกจากนี้การเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์นอกบ้านจะช่วยได้เช่นกัน เพราะเด็กที่เอาแต่อุดอู้อยู่ในบ้านจะมีร่างกายที่อ่อนแอและมีภูมิต้านทานต่ำทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย

 

 

ความเสี่ยงจากโลกร้อน

 

The American Academy of Pediatrics ได้ทำการวิจัยและศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อมูลเผยแพร่ยืนยันว่า ภาวะโลกร้อนเพิ่มความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยในเด็ก รวมถึงการติดเชื้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร โดยหน่วยงานดังกล่าวได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าวและคิดค้นวิธีป้องกันและรักษาสุขภาพของเด็กอเมริกันในยุคโลกร้อน

(Some images used under license from Shutterstock.com.)