Haijai.com


ผักออร์แกนิกต่างจากผักไฮโดรโปนิกส์อย่างไร


 
เปิดอ่าน 1096

รู้หรือไม่ ผักออร์แกนิกต่างจากผักไฮโดรโปนิกส์อย่างไร

 

 

เชื่อว่าหลายๆ คนยังมีข้อสงสัย ระหว่างผักออร์แกนิกกับผักไฮโดรโปนิกส์ เพราะดูเหมือนว่าผักที่ปลูกจากขบวนการไฮโดรโปนิกส์ ก็สะอาดปลอดภัยเช่นกัน แต่แท้จริงแล้ว ผักไฮโดรโปนิกส์ คือ การปลูกโดยใช้น้ำเป็นองค์ประกอบหลักและใช้สารอาหารสำหรับพืชที่สร้างขึ้นมาด้วยสารสกัดทางเคมี ซึ่งแม้จะดูว่ามันสะอาด แต่รู้หรือไม่ว่า สารสกัดทางเคมีที่ใช้ในขบวนการปลูก นั่นคือ ปุ๋ยเคมี เปลี่ยนจากการใส่ลงดิน เป็นการใส่ลงน้ำแทนนั่นเอง

 

 

อย่างไรก็ตาม อาหารออร์แกนิก ก็มิใช่อาหารที่สะอาดบริสุทธิ์ โดยปราศจากสิ่งเจือปน หรือสิ่งแปลกปลอมใดๆ หากแต่มีสารเจือปน ซึ่งเป็นธรรมชาติอย่างแบคทีเรีย แต่ไม่ใช่สารแปลกปลอมที่เกิดจากการสังเคราะห์โดยมนุษย์ เพราะสิ่งแปลกปลอมตามธรรมชาติจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ได้ทำงานตามปกติในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย รวมทั้งแบคทีเรียบางประเภทยังช่วยให้ระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกายเป็นไปอย่างสมดุล ดังนั้น การรับประทานอาหารออร์แกนิก นอกจากจะเป็นอาหารที่ช่วยต้านโรคต่างๆ แล้ว ยังจะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ดีในปริมาณที่สูงกว่าอาหารทั่วไปอีกด้วย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)