Haijai.com


แก่กว่าวัยเพราะพฤติกรรมนั่งนาน


 
เปิดอ่าน 1046

แก่กว่าวัยเพราะพฤติกรรมนั่งนาน

 

 

เทคนิคการชะลอวัยต่างอาจทำแล้วไม่ได้ผลหากพฤติกรรมส่วนใหญ่ของเราคือการนั่งหน้าจอคอมเป็นเวลานานๆ แม้ว่าหลายคนจะมีกิจกรรมออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันนั้น ก็ยังไม่ใช่สุดยอดวิธีชะลอความแก่ วิธีที่ดีที่สุดนั้นก็คือ การยืน นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าการยืนเป็นเทคนิคการชะลอวัยที่ดีที่สุด สามารถป้องกันดีเอ็นเอถูกทำร้ายได้ถึง 2 เท่า ขณะที่การนั่งจะส่งผลให้เทโลเมียร์สั้นลงเรื่อยๆ เพราะการนั่งทำให้ปลายหุ้มดีเอ็นเอสั้นลงเรื่อยๆ และจะส่งผลให้เซลล์ต่างๆ เริ่มเสื่อมลงความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายนั้น สัมพันธ์กับเทโลเมียร์ (Telomere) หรือ ส่วนหุ้มปลายสุดของโครโมโซม ทำหน้าที่กักเก็บหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในกระบวนการแบ่งเซลล์ โดยที่ระดับความสั้น-ยาวของเทโลเมียร์สามารถบ่งบอกอายุขัยของเราได้ หากเทโลเมียร์ยาวเราก็จะยังดูอ่อนกว่าวัย แต่ถ้าหากเทโลเมียร์สั้นลงเรื่อยๆ ทั้งที่อายุยังน้อยนั่น ก็สามารถบ่งบอกได้ว่าคนๆ นั้น มีแนวโน้มดูแก่กว่าวัย

 

 

ศาสตราจารย์ Mai-Lis Hellenius ประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแคโรลินสกาในกรุงสต็อกโฮมส์กล่าวว่า คนในหลายประเทศมักจะรณรงค์ให้คนออกกำลังกาย แต่ทว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของพวกเขาก็ยังคงเป็นการนั่งทำงานติดโต๊ะอยู่ดี ทั้งที่ความจริงแล้วพฤติกรรมหลักสำคัญกว่ากิจกรรมนอกเวลา เพราะมันหมายถึงว่าสุขภาพของเราถูกบั่นทอนด้วยอันตรายที่คาดไม่ถึง แม้ว่าคนที่จะออกกำลังกายเป็นประจำ ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มว่าเป็นคนมีสุขภาพดีกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายก็ตาม แต่ถ้าหากชีวิตประจำวันส่วนใหญ่นั่งอยู่ในท่าเดิมๆ เป็นเวลานาน ก็จะมีอายุขัยสั้นพอๆ กับคนที่ไม่ออกกำลังกาย ในทางกลับกันหากคนที่ไม่ออกกำลังกาย แต่มีกิจวัตรประจำวันเคลื่อนไหวตัวเองมากกว่าการนั่งเฉยๆ กลับมีอายุยืนกว่า ดังนั้นถ้าหากไม่อยากอายุสั้น หรือดูแก่กว่าวัยก็ควรเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ ครั้งในระหว่างวันด้วย อย่านั่งแช่ติดเก้าอี้ในท่าเดิมเป็นเวลานานๆ ควรลุกขึ้นเดิน หรือเหยียดแขนขาบ้าง

(Some images used under license from Shutterstock.com.)