Haijai.com


อนุบาลเขาเรียนอะไรกันบ้างนะ?


 
เปิดอ่าน 1462

อนุบาลเขาเรียนอะไรกันบ้างนะ?

 

 

แม้ว่าจะดูเหมือนว่าหนูๆ อนุบาลสนุกกับกิจกรรมและเกมต่างๆ แต่เบื้องหลังความสนุกเหล่านั้นคือการเรียนรู้ของเจ้าตัวเล็กค่ะ

 

 

 มุมนิทาน แค่เพียงการฟัง และดูคุณครูเล่าเรื่องราวจากหนังสือนิทาน เจ้าตัวเล็กก็จะเริ่มคุ้นเคยกับเทคนิคทางภาษาต่างๆ ไม่ว่าจะเทคนิคการอ่านหนังสือ เข้าใจว่าคำศัพท์และตัวอักษรคืออะไร และเมื่อใดที่คุณครูไม่อยู่ หนูๆ ก็เรียนรู้ที่จะเล่าเรื่องราวจากภาพที่เห็นในหนังสือ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรักการอ่านที่ดี

 

 

 มุมตัวต่อ ไม่ว่าจะเป็นเลโก้ หรือจิ๊กซอว์ เด็กๆ จะได้พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว การใช้สมาธิ และการประสานงานระหว่างมือและสายตา และหากลูกเล่นคนเดียวก็ยังได้ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตัวเองอีกด้วย

 

 

 มุมวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการสังเกตสัตว์เลี้ยงอย่างหนูแฮมสเตอร์ หรือต้นไม้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้การคิดวิเคราะห์ ฝึกทดลองหาความจริง ตั้งคำถาม และหาคำตอบ

 

 

 มุมกะบะทราย เครื่องมือในการเล่นทราย ช่วยให้เด็กๆ เข้าใจหลักวิทยาศาตร์ง่ายๆ เช่นเรื่องของ เหตุและผล นอกจากนั้น การเล่นทรายที่ไม่มีกฎเกณฑ์กำหนดถูกผิด ยังทำให้เด็กๆ รู้สึกเป็นอิสระและประสบความสำเร็จ เมื่อไม่มีเรื่องของถูกผิดเข้ามาเกี่ยวข้อง

 

 

 กิจกรรมรวม(นั่งล้อมเป็นวงกลม) ฝึกให้คุณหนูๆ รู้จักอดทน ฝึกระเบียบวินัย รวมทั้งการพูดคุย ทำกิจกรรมพร้อมกับเพื่อน ยังฝึกลูกเรื่องทักษะการเข้าสังคมด้วย

 

 

 มุมศิลปะ สีเทียน กรรไกรสำหรับเด็ก กาว พู่กัน เป็นเครื่องมือในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็ก และการทำงานประสานกันระหว่างมือกับสายตาได้อย่างดี รวมทั้งเด็กๆ ก็ชื่นชอบที่จะได้พูดคุยอวดผลงานระหว่างกัน ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการสื่อสาร รวมทั้งความภูมิใจในตัวเองด้วย

 

 

 มุมต่อบล็อก เด็กๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จากการนับ การจำแนกรูปทรง การเปรียบเทียบขนาด พัฒนาทักษะด้านมิติสัมพันธ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาเรขาคณิต และฟิสิกส์ต่อไป

 

 

 กิจกรรมกลางแจ้ง แม้ว่าจะดูเหมือนมีเหตุโกลาหล เมื่อเด็กๆ ได้ลงสนาม แต่การเล่นกลางแจ้งทำให้คุณหนูๆ ได้เรียนรู้ว่าร่างกายของเขามีความสามารถอะไรบ้าง เจ้าตัวเล็กต้องการกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาความสมดุล และกล้ามเนื้อ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)