Haijai.com


ฝากครรภ์ที่คลีนิกใกล้บ้านจำเป็นแค่ไหน


 
เปิดอ่าน 1781

ฝากครรภ์จำเป็นแค่ไหน

 

 

Q : ดิฉันอายุ 31 ปัจจุบันตั้งครรภ์ที่ 2 ได้ 19 เดือน (ครรภ์นี้เป็นลูกคนแรกของสามี) คนโตของดิฉัน 7 ปี แล้ว สุขภาพของดิฉันและสามีปกติดีทุกอย่าง ดิฉันฝากครรภ์ที่คลีนิกใกล้บ้าน คุณหมอไม่ได้แนะนำอะไรมาก แต่สามีให้ดิฉันไปอัลตราซาวน์ดเพื่อดูความสมบูรณ์ของเด็กในครรภ์ จึงอยากเรียนถามคุณหมอดังนี้ค่ะ การฝากครรภ์จำเป็นหรือไม่ กรณีไหนที่จำ และหญิงที่ตั้งครรภ์ทุกคนต้องอัลตราซาวน์ด เพื่อดูความสมบูรณ์ของเด็กในครรภ์หรือไม่

 

 

A : โดยปกติแล้วเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นควรจะไปปรึกษาฝากครรภ์ เพื่อเป็นการเตรียมตัวที่จะมีการตั้งครรภ์ที่เป็นปกติและถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นจะได้สามารถตรวจพบและให้การดูแลรักษาให้ถูกต้องตั้งแต่เนิ่นๆ ในปัจจุบันจะมีการตรวจอัลตราซาวนด์ดูสภาพของทารกในครรภ์เพื่อดูความสมบูรณ์ของทารกรวมทั้งอาจเป็นการตรวจติดตามการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ด้วย เป็นการตรวจตามมาตรฐานของการดูแลการตั้งครรภ์ในปัจจุบันนี้

 

 

หมอพันธ์ศักดิ์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)