Haijai.com


ฉันกับสามีหย่ากัน ลูกกลายเป็นเด็กพูดน้อย


 
เปิดอ่าน 1841

ลูกสาวไม่พูด

 

 

Q : แต่ก่อนลูกเคยเป็นเด็กปกติค่ะ แต่พอดิฉันกับสามีหย่ากัน ก่อนหน้านั้นมีการทะเลาะกันนิดหน่อย แล้วลูกก็ไปอยู่กับสามี เพราะในช่วงแรกดิฉันยังไม่พร้อม หลังจากนั้นก็รับลูกมาอยู่ด้วย ลูกกลายเป็นเด็กพูดน้อย ไม่สดใสเลยค่ะ ถามครูที่โรงเรียนก็ปกติดี ควรทำอย่างไรดีคะ

 

 

A : คุณมิได้บอกอายุของลูก แต่การที่เด็กมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากที่ร่าเริงมาเป็นเงียบ ไม่สดใส มักสะท้อนถึงบรรยากาศที่เด็กอยู่ว่าอาจไม่สนุก ไม่ร่าเริง โดยเฉพาะพ่อแม่คนที่อยู่ใกล้ชิดเด็ก ปัญหาที่เกิดกับเด็กมักเกิดจากคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กมีคุณภาพของการเป็นพ่อแม่ลดลงเนื่องจากหลายสาเหตุ จึงควรหาคนนอกที่ร่าเริง แจ่มใสมาอยู่ด้วยเพื่อปรับสภาวะแวดล้อมให้สนุกสนานขึ้น หรือเปิดโอกาสให้เด็กได้ทำกิจกรรมเพิ่มขึ้น แต่ไม่ว่าจะเพิ่มกิจกรรมหลายๆ ด้านขึ้นมา ความใกล้ชิดและการสื่อสารที่มีคุณภาพระหว่างคนที่เด็กอยู่ด้วยกับเด็กนั้นมีความสำคัญที่สุด

(Some images used under license from Shutterstock.com.)