Haijai.com


เมื่อเด็กเล็กเป็นไข้ สัญญาณอันตรายจากไข้


 
เปิดอ่าน 2900

เจ้าตัวเล็กเป็นไข้

 

 

อาการไข้ในเด็กเล็กนั้นพบได้บ่อยอยู่แล้ว ส่วนใหญ่จะเกิดจากการติดเชื้อ โดยปกติอุณหภูมิของร่างกายจะถูกควบคุมด้วยศูนย์ในสมองให้คงที่ ในระดับประมาณ 37 องศาเซลเซียส หรือ 98.6 องศาฟาเรนไฮต์ ในรอบ 24 ชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าและสูงสุดในช่วง 16.00-18.00 น. ถ้าอุณหภูมิในร่างกายสูงกว่าปกติก็หมายความว่ามีไข้

 

สัญญาณอันตรายจากไข้

 

อย่างไรก็ตาม หากเช็ดตัว ให้ยา เพื่อลดอุณหภูมิแล้ว ลูกยังมีไข้ไม่ลดลง หรือมีสัญญาณต่อไปนี้ควรพบแพทย์ทันที

 

 ไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส หรือ 102 องศาฟาเรนไฮต์

 

 

 ลูกหายใจเร็วผิดปกติ หรือหายใจเสียงดัง

 

 

 มีการระคายเคืองที่ผิดปกติ เช่น มีผื่นแดงขึ้น เป็นตุ่มตามตัว ฯลฯ

 

 

 ไม่ดื่มอะไรมานานกว่า 6 ชั่วโมง

(Some images used under license from Shutterstock.com.)