Haijai.com


เล่นโยคะมีข้อห้ามสำหรับคนเป็นโรคประจำตัว


 
เปิดอ่าน 9652

Q : การเล่นโยคะมีข้อห้ามสำหรับคนเป็นโรคประจำตัวประเภทความดันสูงหรือเปล่าค่ะ

 

 

A : สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง และอยู่ในความดูแลของแพทย์สามารถเล่นโยคะได้ครับ และยังช่วยลดความดันโลหิตได้อีกด้วยครับ แต่ต้องระวังการเล่นโยคะในท่าที่จะไปเพิ่มความดันโลหิต เช่น ท่าที่ต้องก้มหัวในระดับต่ำนานๆ หรือเพิ่มแรงดันในช่องท้อง รวมถึงเมื่อเรารู้สึกว่ามีอาการของความดันโหลิตสูงขณะเล่น เช่น ปวดหัว มึนหัว คลื่นไส้ วูบ ต้องหยุดเล่นทันทีครับ

 

 

นพ.นพพล คุณาธาทร

(Some images used under license from Shutterstock.com.)