Haijai.com


Hand Activity การถนัดซ้าย หรือถนัดขวา


 
เปิดอ่าน 2703

Hand Activity การถนัดซ้าย หรือถนัดขวา

 

 

วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปัญหาโลกแตกที่ไม่แพ้ปัญหาที่ว่า ไก่ กับ ไข่ อะไรนั้นเกิดก่อนกันค่ะ ปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่มักตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านร่างกายของลูกว่า ลูกถนัดมือขวาดีกว่า” หรือ “ลูกถนัดมือซ้ายดีกว่า” ถนัดมือข้างไหนดีกว่ากัน

 

 

ถนัดซ้าย หรือถนัดขวา

 

การที่ลูกจะถนัดซ้ายหรือถนัดขวานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความชอบของลูก หรือความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ แต่การถนัดมือซ้ายหรือมือขวาของลูกนั้นเกิดจากการสั่งงานของสมองที่ใช้ควบคุมการทำงานต่างๆ ของร่างกาย โดยจะมีสมอง 2 ฝั่งด้วยกันทั้งซีกซ้าย และซีกขวา เมื่อโตขึ้นสมองซีกใดซีกหนึ่งนี้จะมีตำแหน่งเป็นสมองตัวหลักที่ใช้ในการสั่งการทำงานของร่างกายเพียงซีกเดียวเท่านั้น

 

 

หากสมองซีกขวาถูกพัฒนาให้เป็นตัวหลักในการสั่งการลูกจะมีความถนัดซ้าย แต่หากสมองซีกซ้ายถูกพัฒนาให้เป็นตัวหลักลูกจะมีความถนัดขวา เมื่อลูกเติบโตขึ้นคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตเห็นว่า ลูกจะเริ่มใช้มือข้างที่ถนัดบ่อยกว่าอีกข้างหนึ่ง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเด็กจะถนัดขวามากกว่าถนัดซ้าย แต่นั่นก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่า การถนัดขวาดีกว่าการถนัดซ้ายหรอกค่ะ แต่คุณพ่อคุณแม่อาจจะสามารถสังเกตว่า ลูกจะถนัดซ้าย หรือถนัดขวาได้จาก มีโอกาส 1 ใน 3 ที่ลูกอาจจะถนัดซ้าย หากพ่อ และแม่ถนัดมือซ้ายทั้งคู่ แต่โอกาสที่ลูกจะถนัดซ้ายจะลดลงเหลือเพียง 1 ใน 10 หากพ่อ และแม่ถนัดขวาทั้งคู่

 

 

“ลูกถนัดมือขวาดีกว่า” หรือ “ลูกถนัดมือซ้ายดีกว่า” ถนัดมือข้างไหนดีกว่ากัน...??? ไม่มีกฎหรือข้อยืนยันใดๆ ว่า ถนัดข้างซ้ายดีกว่าข้างขวา หรือ ถนัดข้างขวาดีกว่าข้างซ้าย แต่การถนัดมือซ้ายของลูกนั้นอาจจะสร้างความกังวลให้กับคุณพ่อคุณแม่เล็กน้อย ในข้อที่ว่า เด็กส่วนใหญ่ถนัดขวา ถ้าลูกถนัดซ้ายอาจจะกลายเป็นแกะดำของเพื่อนๆ ไป หรืออาจจะใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผลิตสำหรับคนถนัดขวาที่มีจำนวนมากได้ไม่สะดวกนัก

 

 

พยายามฝึกให้ลูกถนัดซ้ายจนกลายมาถนัดขวาดีจริงหรือ

 

การถนัดซ้ายหรือถนัดขวาของลูกนั้นไม่ได้ถึงอยู่กับความชอบของลูก แต่ขึ้นอยู่กับการสั่งการของสมอง แต่พัฒนาการด้านต่างๆ ของลูกสามารถฝึกฝนได้ (รวมถึงความถนัดมือซ้าย หรือถนัดมือขวา ซึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจจะเชื่ออย่างนั้น) แต่การพยายามฝึกฝนให้ลูกที่ถนัดมือซ้ายหันกลับมาถนัดมือขวานั้นอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงทางด้านจิตวิทยา เพราะคุณพ่อคุณแม่กำลังพยายามเปลี่ยนสิ่งที่สมองสั่งการให้ทำอยู่ ซึ่งอาจทำให้ลูกเกิดอาการติดอ่าง หรือเขียนอ่านหนังสือได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็น

 

 

การถนัดซ้ายหรือถนัดขวา ไม่ได้เป็นเครื่องชั่งตวงวัดว่า ลูกจะสามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่ากันหากลูกถนัดมือข้างนั้นหรือถนัดมือข้างนี้ หรือเป็นเพียงเพราะคนส่วนใหญ่ในสังคมล้วนถนัดมือข้างนั้นจนลูกอาจกลายเป็นแกะดำไป แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ร่างกาย และสมองที่สั่งการของคนๆ นั้น เหมาะสมและเข้ากันได้ดีกับความถนัดแบบไหน เพราะ มนุษย์ทุกคนย่อมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติทั้งสิ้น

(Some images used under license from Shutterstock.com.)