Haijai.com


ลูกขี้ฟ้องและชอบสร้างเรื่อง


 
เปิดอ่าน 3271

ลูกขี้ฟ้องและชอบสร้างเรื่อง

 

 

Q : ลูกมักจะเป็นเด็กขี้ฟ้องค่ะ บางครั้งสร้างเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงขึ้นมาเอง บางครั้งก็บ่นโน่นบ่นนี่อยู่คนเดียวเพื่อเรียกร้องความสนใจ พฤติกรรมแบบนี้จะหายไปเองหรือเปล่าคะถ้าดิฉันแกล้งทำเป็นไม่สนใจหรือควรจะมีวิธีอย่างไรมาจัดการเรื่องนี้

 

 

A : พฤติกรรมของเด็กมักเกิดมาจากการเลียนแบบเป็นส่วนใหญ่ ขอให้ค้นหาต้นแบบและแก้ไขเบื้องต้น บางครั้งผู้ใหญ่อาจมองตนเองไม่ออกว่าเป็นต้นแบบของพฤติกรรมให้เด็กอยู่ ในบางกรณีที่เด็กไปเรียนรู้มาจากนอกบ้านแล้วมาลองทำ ปรากฏว่าทำแล้วได้รับความสนใจ ทำไปแล้วได้รับความสำคัญเด็กก็จะทำซ้ำๆ บางบ้านพ่อแม่ตั้งใจสอนเองโดยอาจให้น้องจ้องมองพฤติกรรมของพี่แล้วให้มาบอกพ่อแม่ คือ ฝึกให้หัดฟ้อง แถมให้รางวัลในการที่น้องเอาข่าวพี่มาบอกพ่อแม่ เรื่องราวแบบนี้ก็พบได้บ่อยค่ะ

 

 

วิธีการแก้ไข

 

1.แก้ที่สาเหตุหลัก

 

 

2.ไม่ให้ความสนใจ ไม่ให้ความสำคัญต่อพฤติกรรมช่างฟ้องและบอกให้ชัดเจนว่าคุณไม่ชอบที่เขาทำแบบนี้

 

 

3.ชมในกรณีที่ทำพฤติกรรมอื่นที่คุณชอบ

 

 

คุณหมอวินัดดา ปิยะศิลป์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)