Haijai.com


ไปอัลตราซาวนด์แล้วพบก้อนเนื้อที่ใต้ปีกมดลูก


 
เปิดอ่าน 1393
 

ถาม ขอปรึกษาคุณหมอค่ะ เนื่องจากได้ไปอัลตราซาวนด์แล้ว พบก้อนเนื้อที่ใต้ปีกมดลูก อยากถามคุณหมอว่า ถ้าเอาก้อนเนื้อไว้มันจะโตขึ้นเรื่อยๆ แล้วจะมีอันตรายหรือไม่ แล้วถ้าตั้งครรภ์จะมีผลต่อเด็กหรือไม่

 

 

ตอบ ผมเข้าใจว่าก้อนเนื้อใต้ปีกมดลูก คือถุงน้ำของรังไข่มากกว่าอย่างอื่น แต่เอาละ มันจะเป็นตรงไหนก็ตามแต่ ถ้าเก็บไว้มันจะโตขึ้นเรื่อยๆ ส่วนใหญ่มักจะไม่เป็นอะไรกับเด็กในครรภ์ แต่ตอนคลอดนั้นไม่แน่  ขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ตรงไหน อย่างไร เป็นอุปสรรคต่อการคลอดหรือไม่ แต่สมัยนี้หากคลอดเองไม่ได้ ก็สามารถเลือกที่จะผ่าท้องได้ ไม่มีปัญหาอะไร

 

 

หมอพนิตย์ จิวะนันทประวัติ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)