Haijai.com


ทักษะด้านสังคมของเด็กก่อนวัยเรียน


 
เปิดอ่าน 1921

ทักษะด้านสังคมของเด็กก่อนวัยเรียน

 

 

ในเด็กก่อนวัยเรียนนั้น คุณพ่อคุณแม่มักพบปัญหาด้านสังคมของลูกที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ การที่เด็กอยู่ไม่นิ่ง นั่งได้ไม่ทน ขาดทักษะการฟัง ไม่รู้จักรอคอย หรือกระทั่งการทำตามคำสั่งก็ตาม พ่อแม่ควรฝึกทักษะดังกล่าวให้ลูกตั้งแต่อยู่ที่บ้าน เมื่อลูกถึงวัยที่ต้องไปโรงเรียนก็จะช่วยแบ่งเบาคุณครูในการรับมือเด็กจำนวนมากในคราวเดียวกันได้อย่างไม่ต้องกังวลใจนัก

 

 

ฝึกให้ลูกนั่งกับที่

 

ถ้าจะฝึกลูกให้นั่งอยู่กับที่คงจะยากเอาการหากจะเริ่มด้วยการสอนให้ลูกนั่งสมาธิในวัยก่อนอนุบาลเช่นนี้ กิจกรรมที่ Mega Skills จะนำเสนอนี้เป็นเรื่องพื้นฐานและดึงดูดความสนใจจากลูกๆ ได้ไม่ยากเลย

 

 

เริ่มจากเตรียมเก้าอี้ให้เท่ากับจำนวนของเด็ก นาฬิกาที่มีเข็มหนึ่งเรือน และเครื่องเล่นซีดีเพลงสักเครื่อง กิจกรรมนี้จะคล้ายกับการเล่นเก้าอี้ดนตรี เพียงแต่เด็กๆ จะมีที่นั่งกันทุกคน เมื่อเพลงหยุด เด็กๆ จะต้องนั่งนิ่งๆ อยู่กับที่ โดยคุณเป็นผู้จับเวลา อาจเริ่มที่สิบห้าวินาทีก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มเวลาไปเรื่อยๆ ระหว่างที่เด็กๆ นั่งนิ่งอยู่นั้น คุณสามารถพูดคุยหรือเล่านิทานให้พวกเขาฟัง หรือจะให้นั่งอยู่เฉยๆ ก็ได้ ที่สำคัญคือควรจะค่อยๆ เพิ่มเวลาและสังเกตปฏิกิริยาเด็กๆ ด้วย ส่วนเก้าอี้ที่นั่งก็ควรจะแข็งๆ เหมือนกับที่โรงเรียนใช้ กิจกรรมนี้ผู้ปกครองต้องมีความใจเย็นอย่างมาก หากประสบความสำเร็จก็เท่ากับว่าช่วยลดความเหน็ดเหนื่อยที่เคยมีกับลูกๆ ลงได้

 

 

ฝึกลูกให้รู้จักรอ

 

เด็กบางคนเมื่ออยากจะได้สิ่งใดก็มักจะได้รับการตอบสนองโดยทันที นึกจะพูดขึ้นมาเมื่อใดก็พูดทันที แต่สังคมที่โรงเรียนย่อมคาดหวังให้เด็กรู้จักรอ มิฉะนั้นแล้วบรรยากาศในห้องเรียนก็คงจะโกลาหลไม่น้อย           

 

 

กิจกรรมบนโต๊ะอาหารนับเป็นเรื่องพื้นฐานที่พ่อแม่สามารถปลูกฝังนิสัยในการรอให้กับลูกได้ โดยตั้งกฎว่าให้ลูกๆ ผลัดกันฟัง ผลัดกันพูดจนเกิดความเคยชิน เริ่มจากสมาชิกในครอบครัวผลัดกันพูดคนละสามสิบวินาที แล้วค่อยๆ เพิ่มเวลา แต่ไม่ควรเกินสองนาที เพราะจะเกิดความเบื่อหน่ายได้ ประเด็นการพูดคุยอาจเป็นเรื่องการเลือกดูรายการโทรทัศน์ หรือวิพากษ์วิจารณ์รายการต่างๆ ด้วยกัน นอกจากลูกๆ จะได้รอคิวตัวเองแล้ว พ่อแม่อาจเพิ่มรายละเอียดให้ลูกรู้จักสังเกตระหว่างกิจกรรมดูรายการโทรทัศน์ร่วมกันของครอบครัว เช่น ตั้งคำถามให้ลูกลองสังเกตดูว่าตัวเอกของเรื่องชื่ออะไรบ้าง? ใส่ชุดสีอะไร? ซึ่งพ่อแม่อาจลองให้เด็กสลับเป็นผู้ถามดูบ้าง กิจกรรมนี้จะช่วยกระตุ้นความสนใจของเด็ก และฝึกให้เด็กรู้จักสังเกตและตั้งคำถามได้

 

 

ฝึกทักษะการฟัง

 

การฝึกให้เด็กรู้จักการทำตามคำสั่งอาจเริ่มด้วยเกมออกคำสั่งแบบเป็นขั้นตอนง่ายๆ โดยประยุกต์จากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น คุณต้องการให้ลูกรินน้ำให้หนึ่งแก้ว อาจเริ่มจากคำสั่ง “หยิบแก้วมาหนึ่งใบ” “วางแก้วน้ำลงบนโต๊ะ” “หยิบขวดน้ำออกจากตู้เย็น” “เปิดฝาขวดออก” “ค่อยๆ รินน้ำลงในแก้ว” “ปิดฝาขวดน้ำ” “นำขวดน้ำไปเก็บในตู้เย็นตามเดิม” จากนั้นให้ลูกเป็นผู้ออกคำสั่ง แล้วคุณทำตามดูบ้าง เด็กจะรู้สึกภาคภูมิใจที่ทำตามคำสั่งได้ และสนุกกับการเป็นผู้ออกคำสั่งบ้าง และเกมนี้ก็จะกลายเป็นที่ติดอกติดใจของลูกๆ จนคุณต้องคิดหาคำสั่งใหม่ๆ ให้ลูกได้ทำตามอยู่เรื่อยๆ

 

 

ข้อมูลอ้างอิง Preschool Mega Skills

ฉบับแปลโดย ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร

(Some images used under license from Shutterstock.com.)