Haijai.com


เมื่อเจ้าตัวเล็กกลืนสารพิษ


 
เปิดอ่าน 1774

เมื่อเจ้าตัวเล็กกลืนสารพิษ

 

 

เมื่อพบว่าลูกน้อยกลืนสารพิษเข้าไป คนเป็นพ่อเป็นแม่คงไม่อาจอยู่เฉยและอาจกลัวจนหยิบต้นชนปลายไม่ถูก ดังนั้นไม่ว่าเจ้าตัวน้อยจะกลืนสารพิษชนิดใดเข้าไป คุณควรจะรีบนำลูกน้อยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด และอย่าลืมเก็บตัวอย่างสารพิษนั้นให้คุณหมอดูด้วย เพราะสารพิษแม้เพียงน้อยนิดอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

 

 

สารพิษแบ่งเป็นสองประเภท ประเภทแรกเป็นอันตรายเมื่อเข้าไปในระบบทางเดินโลหิตผ่านทางท้อง การปฐมพยาบาลสำหรับสารพิษประเภทนี้คือ ทำให้อาเจียนเพื่อเอาสารพิษนี้ออกมาจากร่างกาย ส่วนการปฐมพยาบาลโดยการดื่มนมเพื่อให้ไปเจือจางสารพิษและทำให้อาเจียน ห้ามใช้กับเด็กที่หมดสติ ชัก หรือกลืนสารพิษประเภทกรด ด่าง น้ำมันก๊าด เบนซิน หรือทินเนอร์ หรือกรณีที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าลูกกลืนสารพิษชนิดใด เพราะเมื่ออาเจียนอาจมีอันตรายร้ายแรงโดยไปทำลายเนื้อเยื่อบริเวณลำคอ หรือสำลักเข้าปอด ซึ่งจะยิ่งเป็นอันตรายมากขึ้นไปอีก

 

 

1.ตรวจดูระดับความรู้สึกตัว โดยจับชีพจร หรือดูการหายใจ

 

 

2.รีบทำให้เจ้าตัวน้อยอาเจียนสารพิษออกมา ถ้ามียาที่ทำให้อาเจียน ได้แก่ ไอพีแคกน้ำเชื่อม (Syrup of lpecac) 2 ช้อนชา สำหรับทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี ตามด้วยน้ำหรือนม 2 แก้ว ถ้าไม่มียาให้ใช้ปลายด้ามช้อนกดลิ้น

 

 

3.รีบให้เจ้าตัวเล็กดื่มนมหรือน้ำเปล่า 4-5 แก้ว เพื่อทำให้พิษเจือจาง

 

 

4.รีบนำเด็กส่งโรงพยาบาล และควรนำสารพิษที่เด็กกินหรืออาเจียนออกมาไปให้แพทย์ดูด้วย

 

 

5.ถ้าเจ้าตัวเล็กหมดสติ หรือชัก ให้ทำการปฐมพยาบาล เช่นเดียวกับเด็กที่หมดสติ หรือชักด้วยการเป่าปากช่วยหายใจ

(Some images used under license from Shutterstock.com.)