Haijai.com


ขนาดโรงเรียนใหญ่เล็ก อันไหนดีกว่ากันคะ


 
เปิดอ่าน 2341
 

ขนาดโรงเรียนใหญ่เล็ก อันไหนดีกว่ากันคะ

 

 

Q : โรงเรียนอนุบาลบางที่มีเด็กเยอะมาก เยอะจนไม่แน่ใจว่า จำนวนเด็กที่พอเหมาะพอดีที่จะทำโรงเรียนอนุบาล ควรจะมีสัดส่วนอย่างไร แล้วโรงเรียนอนุบาลใหญ่ๆ จะดูแลเด็กเล็กๆ ได้ทั่วถึงไหมคะ ถึงจะมีครูจำนวนที่พอดีกับเด็กก็ตามเถอะ

 

 

A : ตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการจะมีกำหนดเรื่องการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียนค่ะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของห้องเรียน เช่น รับนักเรียนได้ห้องละไม่เกิน 20, 25, 30, 35 หรือ 40 คน โดยคำนวณจากขนาดของพื้นที่ห้องเป็นหลัก หรือบางโรงเรียนมีขนาดพื้นที่ของห้องใหญ่พอที่จะจุนักเรียนได้มากก็จริง แต่ไม่ขอรับนักเรียนมากเกินไป เพราะต้องการให้เด็กได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมมากขึ้น ทั้งนี้แล้วแต่นโยบายของแต่ละโรงเรียนค่ะ 

 

 

สำหรับสัดส่วนของครูตามกฎของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กำหนดไว้ว่าให้ครู 1 คน ต่อเด็ก 10 – 15 คนค่ะ

 

 

โดยครูเมล์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)