Haijai.com


ครูแบบไหนดี เราควรจะไว้ใจคุณครูประเภทไหนดี


 
เปิดอ่าน 1347
 

ครูแบบไหนดี

 

 

Q : ระหว่างคุณครูที่จบด้านการศึกษาโดยตรงกับคุณครูที่ไม่ได้จบด้านนี้แต่มีใจรักที่จะสอนหนังสือและรักเด็กจริงๆ เราควรจะไว้ใจคุณครูประเภทไหนดีคะ เพราะดิฉันเคยเห็นมาว่าครูที่จบด้านการศึกษามาโดยตรง แต่ไม่ได้มีความรักความเมตตาต่อเด็กนั้น บางทีเด็กๆ ก็ไม่ชอบ คุณครูคิดอย่างไรคะ

 

 

A : คุณครูเมย์ขอกล่าวถึงข้อดีของแต่ละด้านให้ฟังนะคะ

 

คุณครูที่จบด้านการศึกษาโดยตรง - รู้พัฒนาการของเด็กแต่ละวัย การสอนสอดรับกับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนั้น ๆ มีประสบการณ์การปฏิบัติจริงก่อนที่จะเรียนจบ (ปัจจุบันเรียน 5 ปีจบ) มีใบประกอบวิชาชีพครูตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กำหนด

 

 

คุณครูที่ไม่ได้จบการศึกษา - มีประสบการณ์ในการสอน หรือ อาจจะมีประสบการณ์จากลูก / หลานของตนเอง รักเด็ก รู้ใจเด็ก อาจจะมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือไม่มี

 

 

สำหรับครูเองคิดว่าการเป็นครูน่าจะมีใจรักและมีใบประกอบวิชาชีพด้วยจึงจะดีเหมือนอาชีพอื่นๆ เช่น  วิศวกร หมอ เป็นต้น

 

 

โดยครูเมล์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)