Haijai.com


เคยไข่ฝ่อ จะท้องอีกต้องตรวจโครโมโซมไหม


 
เปิดอ่าน 5196

เคยไข่ฝ่อ จะท้องอีกต้องตรวจโครโมโซมไหม

 

 

Q: เคยไข่ฝ่อแล้วต้องเตรียมตัวท้องต่อไป ต้องตรวจโครโมโซมก่อนหรือเปล่าคะ หรือปล่อยท้องได้เลย หากตรวจว่าคนใดคนหนึ่ง (ดิฉันกับสามี) ผิดปกติทางโครโมโซม ดิฉันจะสามารถมีลูกได้ไหมคะ จะด้วยวิธีใดก็ได้ค่ะ ระหว่างธรรมชาติหรือเทคโนโลยี แบบไหนดีกว่ากันคะ

 

 

A : การตั้งครรภ์ไข่ฝ่อไม่จำเป็นจะต้องตรวจโครโมโซมแต่อย่างใด และถ้าเป็นการแท้งครบตามธรรมชาติก็สามารถที่จะตั้งครรภ์ต่อไปได้เลย แต่ถ้าจำเป็นต้องได้รับการขูดมดลูกรักษาเพื่อทำให้โพรงมดลูกสะอาดจากกรณีที่แท้งไม่ครบก็ควรจะเว้นวรรคการตั้งครรภ์สัก 2 เดือนแล้วค่อยตั้งครรภ์ใหม่ แนะนำว่าในระหว่างพักการตั้งครรภ์นั้นควรจะรับประทานไวตามินที่มีชื่อว่าโฟเลท หรือโฟลิคแอซิดวันละ 4 มิลลิกรัม เพื่อช่วยทำให้ไข่ที่ตกออกมามีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ซึ่งก็น่าจะช่วยลดโอกาสการเกิดไข่ฝ่อลงได้ถึงแม้ว่าจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะส่วนใหญ่ก็ยังไม่ทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดไข่ฝ่อ แต่ถ้าใครเกิดตั้งครรภ์ที่เป็นไข่ฝ่อหรือแท้งบุตรติดกัน 3 ครั้งโดยหาสาเหตุไม่พบก็ควรจะต้องตรวจหาโครโมโซมทั้งสามีและภรรยา ในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติของโครโมโซมก็จะต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไปว่ามีความผิดปกติชนิดใด และสามารถที่จะตั้งครรภ์ได้หรือไม่ ในกรณีที่เกิดความผิดปกติจะไม่เกิดทุกการตั้งครรภ์ โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ของการเจริญพันธุ์นั้นก็สามารถที่จะรับการรักษาโดยการทำเด็กหลอดแก้วหรือชื่อที่เป็นทางการว่า การปฏิสนธินอกร่างกาย แล้วนำเอาตัวอ่อนที่ผสมได้นั้นไปทำการตรวจโครโมโซมก่อน และเลือกเฉพาะตัวอ่อนที่ปกติไม่มีความผิดปกติทางโครโมโซมใส่กลับเข้าไปเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ปกติต่อไป

 

 

โดยหมอพันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)