Haijai.com


สอนลูกรักให้รู้จัก ยอมรับความพ่ายแพ้


 
เปิดอ่าน 1997

สอนลูกรักให้รู้จัก ยอมรับความพ่ายแพ้

 

 

คุณพ่อ คุณแม่คงไม่อยากเห็นลูกรักของเรากรีดร้อง โยเย หรืงลงไปนอนดิ้นอยู่กับพื้น เพื่อประท้วงผลการตัดสินใดๆ ก็ตาม จึงเป็นหน้าที่ของเราค่ะที่จะต้องสอนลูกให้รู้จักยอมรับกับความพ่ายแพ้ แต่ก็ต้องไม่สิ้นหวังหรือละความพยายาม การสนับสนุนให้น้องๆ หนูๆ เข้าร่วมกิจกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคม เพราะการที่เขาได้ฝึกฝน ทดลอง และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจะก่อเกิดเป็นภูมิคุ้มกันติดตัวเจ้าตัวน้อยไปตลอด ทำให้เขาสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

 

กิจกรรมที่ว่าคือ กิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนหรือชุมชนจัดขึ้น เช่น กิจกรรมกีฬาสี การประกวด หรือการแข่งขันต่างๆ เพราะกิจกรรมเหล่านี้จะสร้างเสริมประสบการณ์ให้ลูกน้อยทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวค่ะ ผลการตัดสินกิจกรรมเหล่านี้ย่อมทำให้มีทั้งเด็กๆ ที่สมหวัง และพลาดหวัง เด็กๆ จะเรียนรุ้ที่จะยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการ เรียนรู้ที่จะผิดหวัง และสร้างภูมิคุ้มกันในการรับมือกับความพ่ายแพ้ โดยที่คุณแม่สามารถสร้างกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ลูกน้อยได้ เพื่อให้เขาไม่ย่อท้อที่จะสู้ศึกตรั้งต่อไป

 

 

ท่าทีของคุณแม่ที่มีส่วนช่วยให้ลูกรัก ยอมรับความพ่ายแพ้

 

 

1.ให้ความสนใจและสนับสนุนให้ลูกพยายามก้าวเข้าสู่สนามแข่งขันอีกครั้ง เพื่อที่เจ้าตัวเล็กจะได้มีกำลังใจและกระตือรือร้นที่จะได้แสดงความสามารถของเขาอย่างเต็มที่

 

 

2.ไม่ควรกดดันลูกมากเกินไป หรือทำให้ลูกรู้ว่าทุกคนตั้งความหวังอย่างสูงไว้กับเขา จนรู้สึกว่าแพ้ไม่ได้ ความกลัวที่จะทำให้พ่อแม่ผิดหวังอาจทำให้ลูกน้อยไม่สามารถยอมรับความพ่ายแพ้ได้ จึงควรสอนให้ลูกตรียมใจไว้บ้างหากไม่ได้รับรางวัล บอกให้ลูกเข้าใจว่ารางวัลเป็นเพียงผลพลอยได้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ การที่ลูกได้พยายามทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างเต็มความสามารถที่มีต่างหาก ซึ่งสิ่งนี้เองที่ทำให้แม่ภาคภูมิใจในตัวหนูมาก  นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่จะละเลยไม่ได้ คือ ตัวพ่อแม่เองต้องรู้จักและเคารพในผลของการตัดสินนั้นๆ เช่นกัน

 

 

3.เมื่อลูกน้อยรู้สึกดีขึ้น ลองพูดคุยและชวนลูกคิดว่าเขาได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์การแข่งขัน และเรียนรู้อะไรจากผู้ที่ลงแข่งขันคนอื่นๆ เพื่อที่ลูกจะได้พัฒนาศักยภาพของเขาให้ดียิ่งขึ้น และสิ่งที่คุณแม่จะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกได้ก็คือ สอนเจ้าตัวน้อยของคุณให้รู้จักชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล เพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกอิจฉาที่อาจเกิดขึ้นได้ตามมา

 

 

คุณพ่อ คุณแม่คงอยากเห็นลูกน้อยเติบโตขึ้นเป็นเด็กที่น่ารัก แจ่มใส มีความฉลาดทางอารมณ์สามารถเผชิญหน้ากับความพ่ายแพ้อย่างห้าวหาญ โดยไม่ละความพยายามต่อสิ่งที่ได้ตั้งใจไว้เพียงเพราะพลาดหวัง ดังนั้นอย่าลืมให้ความสำคัญกับการสอนลูกน้อยให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่า “ยอมรับความพ่ายแพ้” เพื่อให้ลูกรักของคุณเติบโตขึ้นมาด้วยจิตใจที่แข็งแกร่ง และอาศัยอยู่บนโลกที่กว้างใหญ่ใบนี้อย่างเป็นสุข

(Some images used under license from Shutterstock.com.)