Haijai.com


ปฐมพยาบาลเจ้าตัวเล็กแขนหัก


 
เปิดอ่าน 1922

ปฐมพยาบาลเจ้าตัวเล็กแขนหัก

 

 

อุปกรณ์ ผ้าผืนยาว

 

 

วิธีการปฐมพยาบาล

 

1.ใช้มือข้างหนึ่งจับแขนลูกข้างที่หักไว้ แล้วใช้ผ้าเช็ดตัวหรือกระดาษหนังสือพิมพ์รองรอบๆ แขนข้างที่หัก

 

 

2.ใช้มือหนึ่งจับปลายผ้าผืนยาวอ้อมมาด้านหลังคอลูก ให้อยู่บริเวณบ่า

 

 

3.ปลายของผ้าอีกด้านหนึ่งให้พาดมาด้านหน้าแล้วช้อนไปด้านล่างแขนข้างที่หักของลูก

 

 

4.พาดผ้ามาด้านหน้าแล้วผูกให้เป็นปมกับมุมผ้าที่อยู่ด้านบน

(Some images used under license from Shutterstock.com.)