Haijai.com


เผยมลพิษ ทำทารกน้ำหนักน้อย


 
เปิดอ่าน 1762

เผยมลพิษ ทำทารกน้ำหนักน้อย

 

 

นักวิจัยมหาวิทยาลัยการแพทย์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา ศึกษาข้อมูลจากสูติบัตรและรายงานสรุปการวินิจฉัยโรคของเด็กทารก 336,000 คน ซึ่งเกิดในนิวเจอร์ซีย์ระหว่างปี 2542-2546 และรวบรวมข้อมูลของคุณแม่เรื่องเชื้อชาติ สถานภาพการสมรส พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และแหล่งที่อยู่อาศัย เพื่อดูสภาพอากาศรอบบ้านว่ามีความเป็นมลพิษมากน้อยเพียงใด ผลพบว่า ทารกอเมริกันที่มีน้ำหนักแรกคลอดน้อยกว่าปกติ มักถือกำเนิดจากแม่ที่มีเชื้อสายแอฟริกัน และมักเป็นแม่ที่มีอายุค่อนข้างน้อย การศึกษาต่ำ สูบบุหรี่ มีฐานะยากจน และต้องหาเลี้ยงครอบครัวตามลำพัง

 

 

ส่วนระดับมลพิษในอากาศที่แม่สูดดมเข้าไประหว่างตั้งครรภ์นั้น ส่งผลต่อน้ำหนักตัวแรกคลอดของทารกได้เช่นกัน โดยเฉพาะไอเสียจากรถยนต์ทั้งในรูปของเขม่า ควันดำ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ซึ่งถ้าแม่ที่มีอายุครรภ์ช่วง 3 เดือนแรก และ 3 เดือนสุดท้ายสูดดมไอเสียจากรถยนต์เข้าไปในปริมาณมาก จะยิ่งส่งผลให้เด็กคลอดออกมามีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ และผลวิจัยก่อนหน้านี้ระบุว่า มลพิษในอากาศอาจส่งผลต่อการทำงานของเซลล์ หรือเป็นตัวขัดขวางทำให้ทารกในครรภ์ได้รับออกซิเจน และสารอาหารจากครรภ์มารดาน้อยลง ทารกในครรภ์จึงเติบโตได้ไม่เต็มที่

(Some images used under license from Shutterstock.com.)