Haijai.com


นั่งหน้าจอ สายตาสั้น ระวังต้อหิน


 
เปิดอ่าน 1866

นั่งหน้าจอ สายตาสั้น ระวังต้อหิน

 

 

ดร.มาซากิ ตาเตมิชิ แห่งโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยโตโฮของญี่ปุ่น กล่าวว่านอกจากการสูบบุหรี่ และโรคความดันโลหิตสูงแล้ว การที่นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นโรคสายตาสั้นได้ด้วยเหมือนกัน สำหรับในคนที่มีปัญหาสายตาสั้นอยู่แล้วนั้น ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติของประสาทตาเพิ่มขึ้น แล้วอาจจะส่งผลให้เป็นโรคต้อหินได้

 

 

คณะวิจัยของ ดร.มาซากิ ตาเตมิชิ ได้ทดลองทำแบบสอบถามกับพนักงานที่นั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน พบผู้ที่มีปัญหาในเรื่องสายตาอยู่ 5% และหลังจากทำการตรวจสายตาอย่างละเอียดพบว่า มีผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นต้อหินอยู่ 1 ใน 3 จึงสันนิษฐานได้ว่า ผู้ที่มีสายตาสั้นแล้วต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานติดต่อกัน อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อหินได้

(Some images used under license from Shutterstock.com.)