Haijai.com


ตรวจพิสูจน์ด้วยแอนตี้บอดี้ ถูกกว่าเร็วกว่าดีเอ็นเอ


 
เปิดอ่าน 1385

ตรวจพิสูจน์ด้วย แอนตี้บอดี้ ถูกกว่าเร็วกว่า ดีเอ็นเอ

 

 

นักวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกาพัฒนาวิธีจำแนกบุคคลแบบใหม่ใช้ "แอนตี้บอดี้" เร็วกว่า-ถูกกว่า "ดีเอ็นเอ" แต่ไม่หวังว่าจะมาแทนที่ ชี้เป็นอีกทางเลือกในงานสืบสวน-สอบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ พัฒนาวิธีจำแนกบุคคลแบบใหม่ใช้ "แอนตี้บอดี้" เร็วกว่า-ถูกกว่า "ดีเอ็นเอ" แต่ไม่หวังว่าจะมาแทนที่ ชี้เป็นอีกทางเลือกในงานสืบสวน-สอบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้เทคนิคใหม่ยังช่วยลดจำนวนความต้องการตรวจดีเอ็นเอ อันจะช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก โดยทราบผลตรวจได้ภายใน 2 ชั่วโมงซึ่งถือเป็นเวลาเพียงเศษเสี้ยวของการเดินเครื่องตรวจสอบดีเอ็นเอ แต่ก็มีความเห็นว่าการตรวจสอบนี้จะถือเป็นหลักฐานได้ในชั้นศาลก็ต่อเมื่อได้รับการพิสูจน์ว่ามีความแม่นยำและเชื่อถือได้

(Some images used under license from Shutterstock.com.)