Haijai.com


9 ประเภทของเล่นอันตรายสำหรับเด็ก


 
เปิดอ่าน 1660

9 ประเภทของเล่นอันตรายสำหรับเด็ก

 

 

นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้จัดการโครงการเด็กไทยปลอดภัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่ามีของเล่นเสี่ยงอันตรายสำหรับเด็ก 9 ประเภทดังนี้

 

 

1.ของเล่นที่มีชิ้นส่วนเล็กกว่า 3.2x6 ซม. เป็นส่วนประกอบ เช่น ลิปสติกของตุ๊กตา หัวอุลตร้าแมน ทำให้สำลักอุดตันทางเดินหายใจ

 

 

2.ของเล่นมีสายยาวกว่า 22 ซม. ขดเป็นวงทำให้รัดคอเด็ก เช่น โทรศัพท์ กีต้าร์ รถลาก

 

 

3.ของเล่นที่มีช่องรูไม่เหมาะ ทำให้นิ้วติด มือติด หัวติด เช่น ปราสาท ชุดครัว

 

 

4.ของเล่นลูกกระสุนที่แรงกว่า .08 จูล เช่น ปืนอัดลม ปืนลูกดอก หากโดนที่ลูกนัยน์ตาอาจอันตรายถึงขั้นตาบอด

 

 

5.ของเล่นที่แหลมคม รถเด็กเล่นที่ท้ายรถแหลม ลูกข่าง หุ่นยนต์หัวแหลม

 

 

6.ของเล่นเคลื่อนที่เร็ว ม้าโยก รถไถ จักรยานสองล้อสามล้อ สกู๊ตเตอร์ แล้วออกแบบมาไม่เหมาะสม ล้มง่าย หรือขาดคำเตือน

 

 

7.ของเล่นประเภทติดไฟง่าย เช่น ผ้าหรือตุ๊กตา

 

 

8.ของเล่นที่ระเบิดได้ เช่น รถบังคับ เครื่องบินบังคับ

 

 

9.ของเล่นที่เสียงดังกว่า 110 เดซิเบล ทำลายเซลล์ประสาทการรับเสียง เช่น พวกของเล่นไฟฟ้า รถไฟ ลูกยางที่กดแล้วมีเสียงดัง และยังต้องระวังของเล่นสารตะกั่วที่ละลายได้มากกว่า 90 ppm ซึ่งจะทำลายเซลล์สมอง

 

 

ทั้งนี้ หากพบของเล่น เครื่องเล่น สวนสนุก อันตราย แจ้งได้ที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ hotline สายด่วนของเล่นอันตราย ศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี 0 2644-9080 หรือผ่าน  thaisafeplay.com

(Some images used under license from Shutterstock.com.)