Haijai.com


เด็กชายเรียนดีถ้าไม่มีเด็กหญิงเรียนด้วย


 
เปิดอ่าน 1405

ผลวิจัยเมืองผู้ดี ชี้เด็กชายเรียนดีถ้าไม่มีเด็กหญิงเรียนด้วย

 

 

ผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยบริสตอล อังกฤษ ขัดแย้งกับรายงานหลายฉบับก่อนหน้านี้ที่ระบุว่า เด็กผู้ชายมักเรียนดีขึ้นในโรงเรียนสหศึกษา เพราะถูกกระตุ้นจากปรากฏการณ์ในการพัฒนาตัวเองของนักเรียนหญิง ผลการวิจัยดังกล่าวนี้บ่งชี้ว่าเด็กผู้ชายทุกวัยจะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าหากอยู่ในห้องเรียนที่มีเด็กผู้หญิงน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สมมติฐานของเราคือ ยิ่งมีเด็กผู้หญิงมากเท่าใด เด็กผู้ชายก็จะกระตือรือร้นน้อยลง เนื่องจากเด็กผู้หญิงมักเก่งภาษาอังกฤษ ดังนั้น ถ้าในชั้นมีนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย และมีแนวโน้มว่าครูจะใช้วิธีให้เด็กสมัครใจตอบคำถามเอง เด็กผู้ชายมักเลือกที่จะอยู่เฉยๆ ปล่อยให้เด็กผู้หญิงแสดงความสามารถ เท่ากับว่าเด็กผู้หญิงมีความมั่นใจในห้องเรียนมากขึ้น อีกหนึ่งความเป็นไปได้คือ มีความเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างเพศของครูกับวิธีการสอน ตัวอย่างเช่นถ้าครูผู้หญิงสอนในห้องที่มีนักเรียนหญิงเป็นส่วนใหญ่ ครูอาจให้ความสนใจกับนักเรียนหญิงมากกว่า ซึ่งนั่นอาจส่งผลลบต่อนักเรียนชาย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)