Haijai.com


เล่นเกม ช่วยให้เก่งเลขขึ้น


 
เปิดอ่าน 1516

เล่นเกม ช่วยให้เก่งเลขขึ้น

 

 

ผลการศึกษาของสำนักการเรียนและการสอนแห่งสกอตแลนด์พบว่า การให้นักเรียนเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทุกวัน จะช่วยให้นักเรียนทำคะแนนในการทดสอบคณิตศาสตร์มาตราฐานได้สูงขึ้น โดยทางสำนักนี้ได้ศึกษาผลของ “เกมฝึกสมอง” ชนิดหนึ่งที่ใช้ทดสอบกับเด็กนักเรียนใน 32 โรงเรียน รวมกว่า 600 คนทั้วสกอตแลนด์ซึ่งเล่นเกมฝึกสมองของ ดร.คาวาชิมานี้ด้วยเครื่องเล่นเกมนินเทนโด ดีเอส ทุกวัน เด็กนักเรียนกลุ่มที่เล่นเกมจะถูกทดสอบการอ่าน การฝึกแก้ปัญหา และทายปริศนาความจำจากเกมเป็นเวลา 20 นาที กำหนด 9 สัปดาห์ และเมื่อครบกำหนดจึงนำนักเรียนทั้งสองกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่ได้เล่นเกมและกลุ่มที่ไม่ได้เล่นเกมมาทดสอบ จากการทดสอบพบว่า นักเรียนเกือบทุกคนต่างก็ทำคะแนนได้สูงขึ้น แต่เด็กนักเรียนกลุ่มที่เล่นเกมมีคะแนนสูงขึ้นถึงร้อยละ 50 และใช้เวลาน้อยลงถึง 5 นาที ที่สำคัญนักเรียนกลุ่มนี้ยังทำคะแนนได้เหนือกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เล่นเกมถึงสองเท่า

 

 

นายดีเรก โรเบิร์ตสัน ที่ปรึกษาของสำนักฯ กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยขจัดวิธีการและขั้นตอนตามแบบของโรงเรียนลง ซึ่งเป็นการทำตามแนวคิดของนักเรียน และมักจะขัดกับแนวความคิดของโรงเรียนอีกด้วย

(Some images used under license from Shutterstock.com.)