Haijai.com


การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกในการเรียนรู้


 
เปิดอ่าน 1441

Q : การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกในการเรียนรู้ อย่างการเลือกโรงเรียนให้เหมาะกับตัวลูก จะช่วยให้ลูกมีความสุขในการเรียนมากขึ้น และเรียนได้ดี ไม่ทราบว่าเหตุผลนี้จริงหรือเปล่าคะ

 

 

A : เข้าใจถูกต้องแล้วค่ะสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่ง  ต่อการพัฒนาการเรียนรู้และการพัฒนาความสามารถด้านสังคม-อารมณ์ ของเด็ก  อย่างที่พูดกันบ่อยๆ ในยุคนี้  ว่าต้องเลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีความสุข  คือพัฒนาทั้ง IQ และ EQ

 

 

โรงเรียนเป็นแหล่งบ่มเพาะ  และพัฒนาการเรียนรู้ของลูก  เวลาในชีวิตของลูก  อยู่ที่โรงเรียน  เป็นอันดับสองรองจากเวลาในชีวิตอยู่ในบ้าน  และช่วงเวลาที่โรงเรียนคือช่วงเวลาของการพัฒนาการเรียนรู้  ฉะนั้น  ถ้าโรงเรียนดี บรรยากาศปลอดภัย อบอุ่น เอื้อต่อการเรียนรู้  ย่อมช่วยให้ลูกมีความสุขในการเรียนมากขึ้น  และพัฒนาได้ดีขึ้นแน่นอน

 

 

ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม

(Some images used under license from Shutterstock.com.)