Haijai.com


อัจฉริยะสามารถสร้างให้ลูกได้ตั้งแต่ลูกอยู่ในท้อง


 
เปิดอ่าน 1770

Q : อยากเรียนถามอาจารย์ค่ะ ว่าอัจฉริยะสามารถสร้างให้ลูกได้ตั้งแต่ลูกอยู่ในท้อง จริงหรือเปล่าคะ แล้วควรที่จะต้องกระตุ้นส่งเสริมในเรื่องใดบ้างค่ะ

 

 

A : ถ้าคำว่า “อัจฉริยะ” ที่คุณถามหมายถึง ความเก่ง ความสามารถพิเศษของบุคคล ที่โดดเด่น และก่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ก็เป็นไปได้ว่า พ่อแม่มีส่วนกระตุ้น สร้างเสริมพื้นฐาน ความสามารถได้ตั้งแต่ชีวิตเริ่มอุบัติขึ้น

 

 

องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญก็คือ  สุขภาพกายและสุขภาพจิต  จะเห็นได้ว่าคุณแม่ตั้งครรภ์  จะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ในการดูแลสุขภาพตนเอง  และลูกในครรภ์  สุขภาพกายที่สมบูรณ์  ย่อมเป็นต้นทุนที่ดี  ต่อพัฒนาการทางร่างกายของเด็ก  ความอบอุ่นของครอบครัว ทำให้ แม่มีสุขภาพจิตดี ซึ่งจะโยงใยไปถึงเด็กในท้องเช่นกัน  จะเห็นได้ว่ามีคำแนะนำให้คุณแม่ฟังเพลงเบาๆ  หรือนั่งสมาธิให้จิตใจสงบ  เพื่อลูกจะได้เป็นเด็กอารมณ์ดี

 

 

อย่างไรก็ตาม  อัจฉริยภาพของบุคคลบางเรื่องเป็นสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากพันธุกรรม  สิ่งแวดล้อมเป็นเพียง ส่วนเสริมเติมต่อความสามารถพิเศษที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด  ซึ่งแน่ละ  หากไม่ได้รับการพัฒนา ความสามารถพิเศษเหล่านั้น ไม่เพียงไม่พัฒนา หากแต่ไม่ปรากฏให้ตนเองหรือครอบครัว  ได้รับรู้ด้วยซ้ำไป  การค้นหาความสามารถพิเศษตั้งแต่เยาว์วัย  จึงเป็นเรื่องสำคัญ  อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามไป

 

 

ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม

(Some images used under license from Shutterstock.com.)