Haijai.com


เด็กเล็ก 7 เดือน นั่งแล้วหงายหลังหัวฟาดพื้น


 
เปิดอ่าน 23465
 

Q : เด็กเล็ก 7 เดือน เดี๋ยวนั่งแล้วหงายหลังหัวฟาดพื้น คลานหรือเกาะยืนยังไม่แข็งแล้วหัวฟาดบ้าง แบบนี้จะมีผลต่อสมองหรือพัฒนาการอื่นๆ ของลูกไหมคะ

 

 

A : การฝึกฝนเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาความสามารถของเด็กทุกคน  ทุกวัย  แต่ในการฝึกให้ลูกทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองก็อาจเกิดความผิดพลาดบ้าง  พ่อแม่จึงต้องคอยระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น   แต่ความกลัวอันตรายของพ่อแม่ที่มากเกินไปก็จะไปขัดขวางการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กได้เช่นกัน  เช่น พ่อแม่ที่กลัวลูกจะจมน้ำ อาจขัดขวางไม่ให้เด็กได้รับการฝึกฝนจนว่ายน้ำไม่เป็น  แต่พ่อแม่บางคนก็มีความกลัวแบบนี้เหมือนกัน  แต่พยายามฝึกหัดลูกให้หัดว่ายน้ำจนทำได้ดีในที่สุด  เพื่อที่เด็กจะช่วยตัวเองได้เมื่อพลัดตกน้ำ  เป็นต้น 

 

 

การที่สมองได้รับความกระทบกระเทือนจากการล้ม หัวกระแทกจะต้องมีความรุนแรงมากพอ  โดยจะเห็นอาการสำคัญ เช่น ซึม สลบ กะโหลกร้าว  หัวแตกเลือดออกมากผิดปกติ เป็นต้น  ดังนั้น พ่อแม่ที่มีลูกเล็กจึงควรระมัดระวังไม่ปล่อยให้ทารกนั่งบนพื้นแข็ง  หรือถ้าให้นั่งพ่อแม่จะต้องนั่งประกบคอยระวังหลังปกป้องไม่ให้เกิดอันตราย หรือล้มหัวกระแทกพื้นเพราะรู้ดีว่าทารกยังไม่สามารถทรงตัวได้นาน  นั่นคือพ่อแม่มีสิทธิที่จะคิดกลัว  แต่ต้องกลัวอย่างเหมาะสมและจัดสภาพแวดล้อมให้ดี  เหมาะกับวัย และวิธีการฝึกค่ะ

 

 

ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)