Haijai.com


ทำไมเด็กวัย 1-3 ปีชอบขว้างปาข้าวของคะ


 
เปิดอ่าน 2200
 

Q : ทำไมเด็กวัย 1-3 ปีชอบขว้างปาข้าวของคะ ทั้งของเล่น โทรศัพท์ รีโมท ฯลฯ อะไรที่ใกล้มือเป็นต้องปาหมดเลยค่ะ

 

 

A : การที่เด็กวัย 1-3 ปีชอบขว้างปาข้าวของและอะไรที่ใกล้มือ ทั้งของเล่น โทรศัพท์ รีโมท ฯลฯ นั่นถือว่าเป็นเรื่องปกติตามพัฒนาการ เป็นช่วงของการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวโดยที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องความเหมาะสม อันตราย ราคา ฯลฯ โดยที่ก่อนจะปาอาจจะดม อม เคาะและปา แล้วก็จะทำซ้ำๆ เพื่อจดจำรายละเอียดของความแตกต่างของสิ่งนั้น โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มา พ่อแม่จึงต้องเข้าใจว่าสิ่งที่อยากให้เด็กได้เรียนรู้นั้นควรเป็นสิ่งใดบ้าง เก็บสิ่งที่มีราคาและมีความสำคัญให้ไกลมือ ไม่ใช่จะให้ของที่เด็กยังไม่เข้าใจความหมาย เช่น โทรศัพท์มือถือ รีโมท เป็นต้น

 

 

ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์

(Some images used under license from Shutterstock.com.)